Renginių archyvas

21/11/2017

Vilniuje vyks tarptautinė Lietuvos mokslo tarybos ir LINO biuro konferencija Lietuvos mokslo potencialo plėtros galimybėms aptarti – 21/11/2017 at Visą dieną

25/01/2018

Informacinis renginys būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“ – 25/01/2018 at Visą dieną

29/01/2018

Informaciniai renginiai pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant vasaros mokslinėse praktikose“ – 29/01/2018 at Visą dieną

12/04/2018

Informacinė diena, skirta pristatyti tris kvietimus finansuoti parengiamųjų priemonių projektus moksliniams tyrimams gynybos srityje atlikti – 12/04/2018 at Visą dieną
Koodinatorių diena Briuselyje – 12/04/2018 at 10:00 - 18:00

24/04/2018

Kviečiame dalyvauti Tarptautinės Jungtinės programavimo iniciatyvos „Europos miestai“ renginiuose – 24/04/2018 - 25/04/2018 at Visą dieną
Open Research Data to Support Sustainable Health Initiatives – 24/04/2018 at Visą dieną

17/05/2018

Knowledge for Growth 2018 – 17/05/2018 at Visą dieną

18/05/2018

Horizontas 2020 tematikos „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ partnerysčių paieškos renginys Briuselyje – 18/05/2018 at 9:00 - 14:00

29/05/2018

Gegužės 29 d. vyks programos „Horizontas 2020“ srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinė diena – 29/05/2018 at 9:30 - 13:30

05/06/2018

Konferencijos "Innovative Europe? Time for a new EU innovation strategy" vaizdo transliacija – 05/06/2018 at 9:00 - 17:00

18/06/2018

Young researchers in a highly skilled landscape – 18/06/2018 - 19/06/2018 at Visą dieną
„Horizontas 2020“ srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinė diena Briuselyje – 18/06/2018 at 14:00 - 19:00

21/06/2018

Energijos vartojimo efektyvumo tematikos partnerystės renginys Paryžiuje – 21/06/2018 at Visą dieną

12/07/2018

H2020 informacinė diena, skirta pristatyti 2019 metų Sveikatos, demografinių pokyčių ir visuomenės gerovės temų kvietimus – 12/07/2018 at 9:00 - 14:00
Mokymai „Kaip parengti sėkmingą paraišką ir laimėti Marie Skłodowska-Curie individualią stipendiją?“ – 12/07/2018 at 9:30 - 15:30

03/09/2018

Horizonto 2020 teminės srities „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ partnerių paieškos renginys – 03/09/2018 - 04/09/2018 at Visą dieną

07/09/2018

COST informacinė diena – 07/09/2018 at Visą dieną

11/09/2018

Informacinė diena, skirta 2019 kvietimams pagal programą Socialiniai iššūkiai 5: „Klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ – 11/09/2018 at Visą dieną

13/09/2018

Energijos tematikos H2020 kvietimų informacinė diena (transliacija internetu) – 13/09/2018 at 14:30 - 17:30