Paskelbtos preliminarios CHIST-ERA būsimo paraiškų konkurso sąlygos

2021 m. sausio 4 d. numatoma skelbti CHIST-ERA paraiškų konkursą finansuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų srityse. Paskelbtos preliminarios kvietimo teikti paraiškas taisyklės.

Kvietimo temos yra šios:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT

Taisyklės iš anksto paskelbtos, siekiant atkreipti tyrėjų dėmesį, kad yra daugiau nei 3 mėnesiai kurti konsorciumus ir parengti paraiškas. Konsorciumas turi būti sudarytas iš mažiausiai trijų konkurse dalyvaujančių šalių (įskaitant mažiausiai dvi ES valstybes nares ir ES asocijuotas šalis). Partneriai iš kitų šalių gali būti konsorciumo dalimi, jei jie užsitikrins savo finansavimą.

Lietuvos tyrėjai kviečiami jau dabar ieškoti partnerių ar atnaujinti esamus ryšius. Kvietimui sukurtas partnerių paieškos įrankis, kurį kviečiama nuolat papildyti naujomis tyrėjų anketomis.

CHIST-ERA yra „Horizonto 2020“ schemos ERA-NET COFUND programa. Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies tyrėjus, dalyvaujančius CHIST-ERA projektuose.

Daugiau informacijos:

Konsultacijas teikia Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė tel. (+370) 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt

Dalintis per...