Lietuvos mokslo ryšių biuras LINO pirmininkaus IGLO tinklui Briuselyje

 

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO išrinktas vienerius metus pirmininkauti Europos Sąjungos šalių narių ir asocijuotų šalių mokslo ir inovacijų ryšių biurų tinklui IGLO (angl. Informal group of RTD Liaison Offices). Sprendimą IGLO nariai priėmė vienbalsiai, LINO biuras pirmininkavimą pradės nuo liepos 1 d.

 

„Lietuva šios organizacijos nare tapo vos prieš metus, todėl pirmininkavimas IGLO yra didelis kolegų pripažinimas. LINO biuras dar tik pradeda savo veiklą Briuselyje, tad ši patirtis bus itin naudinga siekiant didinti Lietuvos mokslo žinomumą ir skatinti tarptautines tyrėjų partnerystes“, – teigė LINO biuro vadovė dr. Brigita Serafinavičiūtė.

 

Vienerius metus IGLO pirmininkaujantys biurai koordinuoja tinklo veiklą, kas mėnesį rengia biurų vadovų susitikimus ir jiems vadovauja, užtikrina informacijos sklaidą, atstovaują tinklui susitikimuose ir iniciatyvose. Pasak B. Serafinavičiūtės, svarstoma galimybė pirmininkavimo metais suorganizuoti biurų atstovų vizitą į Lietuvą.

 

IGLO bent kartą per mėnesį organizuoja tinklo narių susitikimus su Europos Sąjungos mokslo politikos sprendimų priėmėjais ir taip ne tik gauna aktualios informacijos, bet ir prisideda prie poveikio Europos Sąjungos sprendimams mokslo ir inovacijų srityje. Tinklo nariai taip pat analizuoja Europos Sąjungos politikos kryptis, tarpusavyje dalinasi informacija, organizuoja renginius. Narystė IGLO taip pat suteikia šalims galimybę užmegzti arba stiprinti bendradarbiavimo ryšius su kitomis Europos mokslo erdvėje veikiančiomis šalimis.

 

Įsteigus LINO biurą Lietuvai atsivėrė galimybė dalyvauti šiame aktyviame ir Europos Komisijos atstovų vertinamame tinkle. Oficialiai LINO biuras IGLO nare tapo 2017 metų birželio 7 dieną. Dabar IGLO tinklas vienija 29 biurus iš 27 šalių.

 

Apie IGLO:

IGLO yra neformali asociacija, kurios tikslas – gerinti informacijos mainus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp organizacijos narių, nacionalinių mokslinių tyrimų sistemų ir Europos Sąjungos institucijų. Į šią organizaciją priimami tik tie nacionaliniai biurai, kurie turi savo atstovybes Briuselyje (http://www.iglortd.org).

 

Apie LINO biurą:

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje yra Lietuvos mokslo tarybos dalis. LINO biuro misija – bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo ir inovacijų srityje veikiančiomis institucijomis, mezgant ir palaikant ryšius su Europos Sąjungos institucijomis bei potencialais partneriais, padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir sėkmingai dalyvauti Europos Komisijos mokslo finansavimo programose

Dalintis per...