Konferencija „Europos sveikatos priežiūros revoliucija: moksliniai tyrimai ir inovacijos“ subūrė Europos ir Turkijos mokslo, verslo ir valdžios institucijų atstovus

Ketvirtadienį, 2023 m. lapkričio 16 d., Slovėnijos nuolatinėje atstovybėje ES sėkmingai įvyko itin laukiama konferencija „Europos sveikatos priežiūros revoliucija: moksliniai tyrimai ir inovacijos“, kurią surengė Slovėnijos verslo ir mokslinių tyrimų asociacija (SBRA) kartu su Stambulo IT slėniu, Lietuvos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų ryšių biuru Briuselyje (LINO) ir kitais partneriais.

LINO biuro vadovas T. Tumėnas akcentavo konferencijos svarbą, pabrėždamas jos vaidmenį plėtojant tarptautinį dialogą ir tinklaveiką, ypač įgyvendinant įvairias iniciatyvas Europos sveikatos priežiūros srityje.

Visą dieną dalyviai intensyviai diskutavo apie dabartinę ES sveikatos priežiūros politiką ir programas, tyrinėjo bendradarbiavimo iniciatyvų ir mokslinių tyrimų partnerysčių ypatumus. Tyrėjų pranešimai tapo esmine novatoriškų idėjų ir reikšmingų pasiekimų sklaidos platforma.

Diskusijos su Europos Komisijos atstovais ir kitais autoritetingais pranešėjais sudarė palankias sąlygas konstruktyviems pokalbiams, kurie padės svariai prisidėti prie formuojamos Europos sveikatos priežiūros mokslinių tyrimų krypties.

Konferencijos medžiagą, įskaitant pranešimus rasite čia.

Paruoštą tyrėjų katalogą, kuris tikimės bus naudingas mezgant tarptautines partnerystes, rasite čia.

Dalintis per...