Vyksta viešoji konsultacija dėl misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų temų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė inicijuoja konsultacijas su visuomene dėl galimų misijų temų ir prašo Vyriausybės socialinių ekonominių partnerių, mokslo bendruomenės, verslo, nevyriausybinio sektoriaus atstovų, aktyvių ir besidominčių visuomenės narių teikti siūlymus dėl galimų misijų temų – šiuo metu aktualių visuomenės iššūkių.

Vyriausybė planuoja sutelkti išteklius, skirtus mokslo ir verslo partnerystei, tarpinstituciniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui šalyje kryptingai stiprinti, ir kartu praktiškai prisidėti prie visuomenei aktualiausių iššūkių sprendimo. Tuo tikslu Vyriausybė numato vykdyti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas. Numatoma, kad misijas įgyvendins mokslo ir verslo konsorciumai, sudaryti iš mokslo ir studijų institucijų ir verslo subjektų. Konsorciumai bus atrenkami atviro ir viešo konkurso būdu. Pagrindiniai konsorciumo dalyviai galės būti mokslo ir studijų institucijos, galinčios užtikrinti aukšto tarptautinio lygio MTEPI veiklą, turinčios kritinę tyrėjų masę ir bazinę infrastruktūrą, ir verslo subjektai, imlūs MTEPI veiklai ir galintys finansiškai prisidėti prie misijų projektų įgyvendinimo.

Konsultacija siekiama išsiaiškinti ir įsivertinti visuomenės nuomonę dėl šiuo metu aktualiausių visuomenės iššūkių, kurie galėtų būti sprendžiami įgyvendinant misijas, kryptingai sutelkiant finansavimą, mokslo ir verslo išteklius bei potencialą. Rezultatai bus panaudoti sudarant galimų misijų temų sąrašą ir atrenkant tas misijų temas, kurioms įgyvendinti tikslinga kviesti mokslo ir verslo konsorciumus, teikiant konkrečius projektinius pasiūlymus.

Pasiūlymų teikimo laikas – nuo 2021 m. rugpjūčio 11 iki rugsėjo 6 d. (imtinai).

Rugsėjo 1–6 d. taip pat numatoma organizuoti apskritojo stalo diskusijas kartu su mokslo ir verslo, viešojo sektoriaus, nevyriausybinio sektoriaus atstovais.

Daugiau informacijos:

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-misijomis-gristu-mokslo-ir-inovaciju-programu-temu

Dalintis per...