Vyksta vieša konsultacija su sveikatos srities ekspertais, tyrėjais, institucijų ir įmonių atstovais dėl programos ERA4Health

Vyksta vieša konsultacija dėl naujos Europos mokslinių tyrimų kofinansavimo programos „Fostering an ERA for Health“ (ERA4Health), rengiant strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę (SRIA).

Siekiama, kad SRIA apimtų kuo daugiau sveikatos apsaugos ekosistemos dalyvių interesų, todėl pastabas ir siūlymus kviečiama teikti sveikatos priežiūros srityje dirbančius tyrėjus, inovatorius, ekspertus, gydytojus, įmonių taip pat ministerijų, finansuojančių institucijų, sveikatos priežiūros institucijų, pacientų organizacijų atstovus. Konsultacija vyksta iki š. m. spalio 29 d., dalyvaujant internetinėje apklausoje.

ERA4Health tikslai:

  • Remti medicinos srities mokslinius tyrimus: apimti klinikinius bei prevencijai, diagnostikai ir gydymui skirtus tyrimus; skatinti naujas žinias širdies ir kraujagyslių ligų, medžiagų apykaitos sutrikimų, vėžio gydymo, nanomedicinos technologijų ir kitose srityse; gautus rezultatus panaudoti moksliniais tyrimais grįstoje sveikatos priežiūroje, klinikinėje praktikoje, optimizuojant valdymą, taikant personalizuotos medicinos principus.
  • Finansuoti didelio mąsto tarptautinius nekomercinius klinikinius tyrimus; viešam interesui suvienyti Europos šalių klinikinių tyrimų pajėgas ir panaudoti mokslinių tyrimų infrastruktūras.

ERA4Health yra viena iš 49 Europos partnerysčių programų, skirtų bendromis Europos Komisijos ir privataus arba viešojo sektoriaus lėšomis finansuoti mokslinius tyrimus. Partnerystės yra vienas iš „Europos horizonto“ instrumentų, padedančių įgyvendinti Europos Sąjungos politinius prioritetus. Kofinansuojamas partnerysčių programas vykdo Europos šalių mokslinius tyrimus finansuojančios ir kitos viešojo sektoriaus (ministerijos, agentūros ir pan.) institucijos.

Informaciją apie konsultaciją teikia „Europos horizonto“ veiksmų grupės „Sveikata“ NCP dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt.

Dalintis per...