Ursulos von der Leyen Komisijos vizija – daugiau siekianti Sąjunga

 

Šiandien išrinktoji Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristato savo komandą ir naują Europos Komisijos struktūrą.

Naujoji Komisija sudaryta atsižvelgiant į politinių gairių prioritetus ir siekius. Komisijos struktūra atitinka išrinktosios Pirmininkės Ursulos von der Leyen tikslus, dėl kurių Europos Parlamentas ją išrinko.

Mūsų darbe daug dėmesio skirsime klimato, technologijų ir demografijos pokyčiams, dėl kurių keičiasi ir mūsų visuomenė bei gyvenimo būdas. Ligšioliniai pasauliniai galių centrai patys vieni juda naujomis kryptimis. Iškyla ir įsitvirtina nauji galių centrai. Dėl to daugelyje bendruomenių visoje Europoje jaučiamas nuogąstavimas ir nerimas. ES turi rodyti planetos tausojimo pavyzdį ir būti naujo skaitmeninio pasaulio lyderė. Tačiau tai ji gali padaryti tik burdama žmones ir modernizuodama unikalią socialinę rinkos ekonomiką taip, kad ši atitiktų naujus šiandienos užmojus.

Žengdami į šį kelią turime kuo geriau išnaudoti visus savo pranašumus, talentus ir potencialą. Privalome sutelkti dėmesį į lygybę ir suteikti galimybių visiems – tiek moterims, tiek vyrams, nesvarbu, ar jie būtų iš Rytų, Vakarų, Pietų ar Šiaurės, tiek jauniems, tiek seniems. Turime ginti savo bendras vertybes ir laikytis teisinės valstybės principų. Per ateinančius penkerius metus visos Europos institucijos turi dirbti išvien, kad baimės užleistų vietą galimybėms.

Išrinktoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Ši komanda dirbs europietiškai – imsimės ryžtingų kovos su klimato kaita veiksmų, stiprinsime partnerystę su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, apsibrėšime mūsų santykius su labiau savimi pasitikinčia Kinija ir būsime patikimesni kaimynai, pavyzdžiui, Afrikos šalims. Ši komanda turės apginti mūsų vertybes ir pasaulinio lygio standartus. Noriu ryžtingai vedamos Komisijos, aiškiai susitelkusios į spręstinus klausimus ir randančios jų sprendimus. Noriu, kad ji būtų subalansuota, dinamiška ir šiuolaikiška. Dabar ši komanda turės įgyti Parlamento pasitikėjimą. Mano vadovaujama Komisija bus geopolitinė ir pasiryžusi vykdyti tvarią politiką. Taip pat noriu, kad Europos Sąjunga būtų daugiašališkumo gynėja. Juk žinome: esame stiprūs tuo, kad kartu darome tai, ko negalime padaryti pavieniui.“

 

Nauja struktūra atspindi tikslus

 

Naujojoje Kolegijoje bus aštuoni pirmininko pavaduotojai, įskaitant Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai (Josepas Borrellis). Pirmininko pavaduotojai bus atsakingi už svarbiausius politinių gairių prioritetus. Jie organizuos darbą svarbiausiuose plataus masto baruose, tokiuose kaip Europos žaliasis kursas, prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa, žmonėms tarnaujanti ekonomika, europinės gyvensenos apsauga, pasaulyje stipresnė Europa ir naujas postūmis Europos demokratijai. Naujosios Kolegijos branduolys yra Komisijos nariai. Jie spręs, kaip panaudoti generalinių direktoratų dalykines žinias ir patirtį.

Trijų vykdomųjų pirmininko pavaduotojų funkcija bus dvejopa. Jie bus pirmininko pavaduotojai, atsakingi už vieną iš trijų pagrindinių išrinktosios Komisijos pirmininkės darbotvarkės temų, ir sykiu Komisijos nariai.

Vykdomasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas (Nyderlandai) koordinuos su Europos žaliuoju kursu susijusį darbą. Jis taip pat bus atsakingas už klimato politiką, kurią jam padės įgyvendinti Klimato politikos generalinis direktoratas.

Išrinktoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Noriu, kad Europos žaliasis kursas taptų Europos skiriamuoju bruožu. Jo esmė – mūsų pasiryžimas tapti pirmuoju pasaulio žemynu, neutralizavusiu savo poveikį klimatui. Be to, ilgalaikėje perspektyvoje tai ekonominė būtinybė: tiems, kurie bus pirmieji ir greičiausi, atsivers ekologinės pertvarkos galimybės. Noriu, kad Europa būtų lyderė. Noriu, kad Europa būtų žinių, technologijų ir geriausios patirties eksportuotoja.“

Vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager (Danija) koordinuos visą Europos prisitaikymo prie skaitmeninio amžiaus darbotvarkę ir sykiu, padedama Konkurencijos generalinio direktorato, bus už konkurenciją atsakinga Komisijos narė.

Išrinktoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Skaitmeninimas radikaliai keičia mūsų gyvenimo, darbo ir bendravimo būdą. Tam tikrose srityse, pavyzdžiui, verslo paslaugų vartotojams, Europa turi vytis kitus, tačiau kitose, pavyzdžiui, verslo verslui, mes esame priešakyje. Turime bendrąją rinką pritaikyti prie skaitmeninio amžiaus poreikių, kuo geriau išnaudoti dirbtinį intelektą ir didžiuosius duomenis, daugiau pasiekti kibernetinio saugumo srityje ir labai stengtis išlikti technologiškai nepriklausomi.“

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis (Latvija) koordinuos darbą, kuriuo siekiama, kad ekonomika tarnautų žmonėms, o kaip Komisijos narys bus atsakingas už finansines paslaugas. Jam talkins Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas.

Išrinktoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Mūsų socialinė rinkos ekonomika yra išskirtinė. Ji mūsų klestėjimo ir socialinio teisingumo šaltinis. Ir dabar, kai mūsų laukia didelės permainos klimato ir skaitmeninėje srityse, ji svarbi kaip niekad. Valdis Dombrovskis vadovaus tiems socialinio ir rinkos elementų integravimo mūsų ekonomikoje darbams.“

 

Kiti penki pirmininko pavaduotojai – tai:

Josepas Borrellis (Ispanija, dabartinis Ispanijos užsienio reikalų ministras): paskirtasis vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakomybės sritis – pasaulyje stipresnė Europa;

Věra Jourova (Čekija, J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos narė): atsakomybės sritis – vertybės ir skaidrumas;

Margaritis Schinas (Graikija, buvęs Europos Parlamento narys, ilgalaikis Europos Komisijos pareigūnas): atsakomybės sritis – europinės gyvensenos apsauga;

Marošas Šefčovičius (Slovakija, J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos pirmininko pavaduotojas): atsakomybės sritis – institucijų ryšiai ir perspektyvos;

Dubravka Šuica (Kroatija, Europos Parlamento narė): atsakomybės sritis – demokratija ir demografija.

 

Dubravka Šuica taip pat vadovaus su konferencija dėl Europos ateities susijusiai Komisijos veiklai.

Išrinktoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Norime suteikti naują postūmį Europos demokratijai. Tai mūsų bendra atsakomybė. Demokratija – tai daugiau nei balsavimas rinkimuose kas penkerius metus. Demokratija yra tada, kai tavo balsas girdimas ir tu gali dalyvauti visuomenės kūrimo procese.“

 

Išrinktoji Pirmininkė Ursula von der Leyen nori pirmininkauti pasirengusiai dirbti, Europą suprantančiai ir į europiečių norus įsiklausančiai Kolegijai.

  • Todėl visi Kolegijos nariai pirmoje savo kadencijos pusėje apsilankys visose valstybėse narėse. Jie turėtų pažinti ne tik sostines, bet ir lankytis regionuose, kur gyvena ir dirba Europos žmonės.
  • Be to, į skaitmeninį amžių turi žengti ne tik Europa, bet ir Komisija. Komisijos narių posėdžiuose bus atsisakyta popieriaus ir pereita prie skaitmeninių priemonių.
  • Naujosios Komisijos tikslas – palengvinti žmonių gyvenimą ir įmonių veiklą. Priimdama naujus teisės aktus ir taisykles Komisija vadovausis principu „naujas keičia seną“, kad mažėtų biurokratijos.

 

Išrinktoji Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Šios Komisijos darbai neatsiliks nuo žodžių. Mūsų struktūra orientuota į užduotis, o ne hierarchiją. Svarbiausius ir aktualiausius klausimus turime gebėti spręsti greitai ir ryžtingai.“

 

Kiti paskirtieji Komisijos nariai:

 

Johannesas Hahnas (Austrija) bus atsakingas už biudžetą ir administravimą ir tiesiogiai atskaitingas Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen. Kaip ilgametis Komisijos narių kolegijos narys, jis žino, kaip svarbu administraciją organizuoti naujoviškai.

 

Didier Reyndersas (Belgija) turi teisininko išsilavinimą ir įgijo labai daug patirties eidamas Belgijos finansų ministro, užsienio ir Europos reikalų ministro bei gynybos ministro pareigas. Naujojoje Komisijoje jis bus atsakingas už teisingumo sritį (įskaitant teisinės valstybės klausimą).

 

Mariya Gabriel (Bulgarija) – dabartinės Komisijos narė, ryžtingai ir energingai sprendusi skaitmeninius klausimus. Dabar jai pavesta atverti naujas perspektyvas jaunajai kartai (inovacijos ir jaunimas).

 

Stella Kyriakides (Kipras) yra medicinos psichologė, turinti daugelio metų patirties socialinių reikalų, sveikatos priežiūros ir vėžio prevencijos srityse. Ji vadovaus sveikatos srities politikai.

 

Kadri Simson (Estija) yra ilgametė Estijos parlamento narė, buvusi ekonomikos reikalų ir infrastruktūros ministrė. Ji bus atsakinga už energetiką.

 

Jutta Urpilainen (Suomija) – ilgalaikė Suomijos parlamento Užsienio reikalų komiteto narė, buvusi Suomijos finansų ministrė, taip pat ėjo specialiojo pasiuntinio pareigas Etiopijoje. Ji perims atsakomybę už tarptautinę partnerystę.

 

Sylvie Goulard (Prancūzija), buvusi Europos Parlamento narė, tvirtai tikinti Europos idėja. Kaip Komisijos narė, atsakinga už vidaus rinką, ji vadovaus mūsų veiklai pramonės politikos srityje ir stiprins bendrąją skaitmeninę rinką. Ji taip pat bus atsakinga už naująjį Gynybos pramonės ir kosmoso generalinį direktoratą.

 

László Trócsányi (Vengrija) yra buvęs Vengrijos teisingumo ministras. Jis vadovaus kaimynystės ir plėtros politikai.

 

Philas Hoganas (Airija), šiuo metu už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys ir, pasinaudodamas savo patirtimi, naujos sudėties Komisijoje bus atsakingas už prekybą.

 

Paolo Gentiloni (Italija), didelę patirtį sukaupęs buvęs Italijos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras vadovaus ekonomikos politikai.

 

Virginijus Sinkevičius (Lietuva), Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras, bus atsakingas už aplinką ir vandenynus.

 

Nicolas Schmitas (Liuksemburgas) įgijo patirties dirbdamas Europos Parlamente ir eidamas Liuksemburgo užimtumo ir darbo ministro pareigas ir dabar bus atsakingas už darbo vietas.

 

Helenos Dalli (Malta) politinė veikla susijusi su lygybės klausimais: ji ėjo socialinio dialogo, vartotojų reikalų ir pilietinių laisvių, taip pat Europos reikalų ir lygybės ministrės pareigas. Ji bus atsakinga už lygybės klausimus.

 

Januszas Wojciechowskis (Lenkija) daug metų dirbo Europos Parlamento Žemės ūkio komitete, o šiuo metu jis yra Europos Audito Rūmų narys. Jis bus atsakingas už žemės ūkio sritį.

 

Elisa Ferreira (Portugalija) šiuo metu eina Portugalijos banko valdytojo pavaduotojo pareigas. Daugelį metų ji buvo Europos Parlamento narė ir Portugalijos planavimo ministrė ir aplinkos ministrė. Ji vadovaus sanglaudos ir reformų sričiai.

 

Rovana Plumb (Rumunija) yra Europos Parlamento narė (Socialistų ir demokratų grupės pirmininko pavaduotoja), buvusi Rumunijos aplinkos ir klimato kaitos ministrė, darbo ministrė, Europos fondų reikalų ministrė, švietimo ministrė bei transporto ministrė. Ji bus atsakinga už transporto sritį.

 

Janezas Lenarčičius (Slovėnija) yra Slovėnijos diplomatas, buvęs Europos reikalų ministras, kelerius metus aktyviai dirbęs Jungtinėse Tautose, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje ir Europos Sąjungoje. Jis bus atsakingas už krizių valdymą.

 

Ylva Johansson (Švedija) yra Švedijos užimtumo ministrė, taip pat buvusi mokyklų ministrė, sveikatos ir pagyvenusių žmonių ministrė ir Švedijos parlamento narė. Be to ji yra labai vertinama ekspertė užimtumo, integracijos, sveikatos ir gerovės srityse. Ji bus atsakinga už vidaus reikalus.

 

 Tolesni veiksmai

 

Europos Parlamentas turės patvirtinti visą Komisijos narių kolegiją, įskaitant Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją.

Prieš patvirtinant visą Komisiją, atitinkamuose Europos Parlamento komitetuose įvyks kandidatų į Komisijos narius klausymas pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles.

Europos Parlamentui patvirtinus kolegiją, Europos Vadovų Taryba oficialiai paskirs Europos Komisiją pagal ES sutarties 17 straipsnio 7 dalį.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_lt

Dalintis per...