Trumpai apie tai, kas susitarta dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos programose

Vienas svarbiausių 2020 m. gruodžio 20 d. susitarimo dėl bendradarbiavimo sąlygų tarp Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) aspektų mokslinei bendruomenei – JK dalyvavimas ES finansuojamose mokslinių tyrimų ir inovacijų programose. Nors JK dalyvavimo konkrečiose programose detalės bus paskelbtos artimiausiu metu, jau dabar žinoma, jog JK prisijungs prie programų „Europos horizontas“, „Euratom“ ir „Copernicus“.

Naudodamiesi „Europos horizonto“ platforma, JK mokslininkai ir tyrėjai galės ir toliau bendradarbiauti su kolegomis iš ES valstybių narių, sprendžiant svarbiausius visuomenei uždavinius, plėtoti mokslinius tyrimus bei tarpvalstybinius mokslininkų tinklus. JK Vyriausybė skatina savo tyrėjus ir verslo atstovus plėtoti ryšius su ES šalių mokslininkais bei pasirengti kartu dalyvauti programos „Europos horizontas“ paraiškų konkursuose. JK šioje programoje dalyvaus kaip asocijuotoji šalis prisidėdama savo finansiniu įnašu. Pažymėtina, jog tebevykstančios programos „Horizontas 2020“ dalyviams finansavimo ir dalyvavimo programoje sąlygos išlieka nepakitusios.

JK taip pat pasiekė susitarimą dėl savo galimybių dalyvauti 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programoje „Euratom”.

Nepavykus pasiekti susitarimo dėl dalyvavimo „Erasmus+“ programoje, JK planuoja vystyti alternatyvią tarptautinę mainų schemą švietimo srityje.

Kilus papildomiems klausimams maloniai kviečiame kreiptis į teisinių ir finansinių klausimų NCP Veroniką Norušę, tel. 8 608 90667, e. p.  veronika.noruse@lmt.lt.

Daugiau informacijos apie JK dalyvavimą ES programose:

Dalintis per...