Tapkite ekspertu

 

Lietuvos mokslo taryba ekspertines funkcijas vykdo nuo įkūrimo 1991 metais. Tarybos siūlymai ir rekomendacijos svarstant šalies mokslo klausimus ir stiprinant Lietuvos mokslo tarptautinius ryšius teikiami Seimui ir Vyriausybei.

Taryba organizuoja Lietuvoje vykdomos mokslo (meno) veiklos vertinimąmokslo doktorantūros vertinimąmeno doktorantūros vertinimą, teikia išvadas dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų teisės vykdyti doktorantūrą, vertina ilgalaikes institutų programas, rengia šalies mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį.

Taryba kviečia ekspertus vertinti konkursams teikiamas paraiškas finansuoti mokslo ir susijusios veiklos projektus bei finansuotų mokslinių tyrimų ataskaitas. Konkursinio finansavimo paraiškas ir ataskaitas vertinusių ekspertų sąrašai skelbiami kas dveji metai, Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso.

Ekspertams iš užsienio pritraukti Taryba bendradarbiauja su Norvegijos mokslo taryba, Suomijos akademija, kitų šalių ekspertinėmis institucijomis. Siekdamos plėtoti bendrą Baltijos regiono mokslo pažangą 2015 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo tarybos pasirašė susitarimą stiprinti mokslinių tyrimų vertinimą, gerinti  mokslinių rezultatų komunikaciją, mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtrą.

 

Daugiau informacijos – Lietuvos mokslo tarybos puslapyje: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/ekspertine-veikla/2185

Dalintis per...