Sveikiname su valstybės apdovanojimu už nuopelnus Lietuvai!

Sveikiname Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoją profesorių Ričardą Rotomskį, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narę profesorę Tamarą Bairašauskaitę ir buvusią Gamtos ir technikos mokslų komiteto narę profesorę Editą Sužiedėlienę, kuriems liepos 6 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda įsegė ordinus.

Valstybės dienos proga už nuopelnus Lietuvai ir jos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos ir užsienio kultūros ir visuomenės veikėjams, mokslininkams, ištikimiems Lietuvos draugams užsienyje įteikti valstybės ordinai ir medaliai. Tarp apdovanotųjų – trys Lietuvos mokslo tarybos bendruomenės nariai.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi Prezidentas apdovanojo prof. habil. dr. Ričardą Rotomskį – Lietuvos mokslų tarybos pirmininko pavaduotoją ir Gamtos ir technikos komiteto pirmininką, Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijos vedėją, aktyvų inovatyvių tyrimų ir fundamentalių mokslų laimėjimų taikymo medicinos praktikoje skatintoją, naujų ir efektyvių fotosensibilizuotos navikų terapijos metodų bei naujų kovos su vėžiniais susirgimais būdų ir metodų tyrinėtoją.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanota habil. dr. Tamara Bairašauskaitė – Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė, vertėja, aktyvi Lietuvos istorijos tyrinėtoja ir mokslo skleidėja Lietuvoje ir pasaulyje, Lietuvos totorių istorijos puoselėtoja.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanota prof. dr. Edita Sužiedėlienė –Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narė (2013–2020 m.), Vilniaus universiteto vicerektorė ir mokslo prorektorė, aktyvi COVID-19 koronaviruso pandemijos valdymo veiklos dalyvė, Lietuvos Respublikos Prezidento Sveikatos ekspertų tarybos Visuomenės sveikatos priemonių grupės koordinatorė.

Dalintis per...