Susipažinkite su ERA ataskaita – „Mokslinių tyrimų etika ir sąžiningumas visuomenės dalyvavimo kontekste“

Science Europe paskelbė 2022 m. aukšto lygio dirbtuvių dėl ERA ataskaitą – „𝐌𝐨𝐤𝐬𝐥𝐢𝐧𝐢ų 𝐭𝐲𝐫𝐢𝐦ų 𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐢𝐫 𝐬ąž𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐬𝐮𝐨𝐦𝐞𝐧ė𝐬 𝐝𝐚𝐥𝐲𝐯𝐚𝐯𝐢𝐦𝐨 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐤𝐬𝐭𝐞“. Dirbtuvės suteikė galimybę nuodugniai apmąstyti sudėtingą visuomenės dalyvavimo ir mokslinių tyrimų etikos sąsajos temą, daugiausia dėmesio skiriant mokslinių tyrimų etikai ir sąžiningumui 3️⃣ konkrečiuose sąveikos tipuose:

📌sąveikoje su sprendimų priėmėjais: dėmesys sutelktas į mokslo ir politikos sąsajas ir mechanizmus, leidžiančius tyrėjams ir sprendimų priėmėjams bei politikams suprasti vieni kitų poreikius, lūkesčius ir papročius.

📌Bendraujant su platesne auditorija: aptariama, kaip skaitmeninės komunikacijos amžiuje skatinti atsakingą, įvairiapusį mokslininkų ir plačiosios visuomenės dialogą.

📌Visuomenės dalyvavimo moksliniuose tyrimuose srityje: nagrinėjama, kaip įtraukti piliečius į mokslinius tyrimus etiškai pagrįstais būdais, galinčiais padidinti jų kokybę ir atitiktį visuomenės poreikiams.

Ataskaitą galite atsisiųsti čia .

Dalintis per...