Skatinamas Europos ir Japonijos bendradarbiavimas: kvietimas rengti projektus išmaniųjų vandens valdymo sistemų srityje

 

Europos interesų grupė „CONCERT-Japan“ skatina bendradarbiavimą tarp Europos šalių ir Japonijos bei remia mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas.

Nuo balandžio 15 d. skelbiamas jungtinis tarptautinis kvietimas teikti paraiškas, kurio tema – „Išmaniosios vandens valdymo sistemos tvariai visuomenei“. Šio kvietimo tikslas – prisidėti prie pasaulinių socialinių iššūkių sprendimo ieškant naujų, pažangių vandens valdymo sistemų. Kviečiamos mokslinių tyrimų grupės iš Japonijos bei Europos  kurti ir plėtoti inovatyvias vandens vartojimo technologijas bei sistemas, kurios turi ilgalaikį poveikį ir padeda spręsti lokalines problemas, plačiai taikomas visuomenei.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia plėtoti bendradarbiavimą su Japonija ir kitomis Europos valstybėmis inovacijų srityje. Jau yra pradėtas sėkmingas bendradarbiavimas „CONCERT-Japan“  iniciatyvoje pagal ankstesnių metų konkursus  – nuo š.m. balandžio mėn. biotechnologijų įmonė „Ferentis“ dalyvauja projekte „Pažangios porėtos supramolekulinės nanodalelių medžiagos“ kartu partneriais iš Ispanijos, Japonijos ir Vokietijos. Šiuo projektu siekiama sukurti naujas hibridines funkcines porėtas medžiagas iš aukso nanodalelių ir supramolekulinių polimerų.

„CONCERT-Japan“  iniciatyvos konkurse gali dalyvauti organizacijos iš 9 šalių: Bulgarijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos,  Japonijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos ir Turkijos. Šių šalių atsakingos institucijos yra įsipareigojusios finansuoti dalyvius pagal nacionalines taisykles.

Kiekvienas projekto konsorciumas turi būti sudarytas  iš  ne mažiau kaip 2 skirtingų Europos valstybių partnerių ir turėti 1 partnerį iš Japonijos, dalyvaujantį jungtiniame kvietime. Konkurso organizatoriai nurodo, kad vertinant projektus, didesnis dėmesys bus teikiamas tiems projektams, kurie turės daugiau kaip 4 partnerius, todėl rengiant projektą konkursui rekomenduojama įtraukti daugiau organizacijų. Taip pat tikimasi, kad mokslinių tyrimų projektai turės mobilumo ir bendradarbiavimo aspektų. Planuojama projektų trukmė vandens išteklių srityje –  3 metai.

Pagal Lietuvos dalyvavimo ir finansavimo taisykles, paraiškas gali teikti Lietuvos mažos, vidutinės ir didelės įmonės kartu su kitomis iniciatyvą finansuojančių šalių organizacijomis. MITA numato finansuoti Lietuvos įmonių dalyvavimą projektuose Ekonomikos ir inovacijų ministerijos lėšomis. Numatomas kvietimo biudžetas – 100 tūks. eurų.

Paraiškos konkursui gali būti teikiamos iki š.m. birželio 14 d.

 

Kontaktai pasiteirauti: Daiva Keršienė, tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt

Plačiau apie konkursą

Lankstinukas 

Kvietimas teikti paraiškas

 

Šaltinis: MITA

Dalintis per...