Renginio „Unlocking EIC’s potential: empowering innovation in Lithuania“ įkvėpta žinutė

Gruodžio 11 d. Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuras (LINO) , bendradarbiaudamas su Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinių kontaktinių atstovų grupe, Briuselyje organizavo informacinę dieną, skirtą Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) programų pristatymui. Renginio metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas „EIC Pathfinder“ ir „EIC Accelerator“ finansavimo priemonėms, kurių tikslas  skatinti inovacijas, mokslinius tyrimus ir verslo plėtrą..

LINO biuro vadovas T. Tumėnas pasveikino  susirinkusius renginio dalyvius ir akcentavo EIC vaidmens svarbą nustatant, vystant ir panaudojant pažangias bei revoliucingas inovacijas ir technologijas. Pabrėžta įmonių plėtros svarba Europos Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis, remiant ir skatinant greitą inovacijų  diegimą rinkoje.Renginio metu vertingomis įžvalgomis dalijosi Europos inovacijų tarybos prezidentas Michiel Scheffer, EISMEA atstovai, EIC žiuri narys, investicijų patarėjai, Lietuvos nacionalinis kontaktinis atstovas  (angl. National Contact Point, NCP) ir  EIC finansavimą gavę programų dalyviai, kur Lietuvą atstovavo  UAB „Genomika“   Besiplečiančių šalių (angl. Widening)  dalyvavimas EIC programose yra pakankamai žemas, todėl šios šalys, įskaitant ir Lietuvą, yra skatinamos aktyviau įsitraukti į \minėtas programas.

Siekiant sėkmingo dalyvavimo EIC finansavimo priemonėse, sėkmės formulė yra aiški: projektas turi būti inovatyvus, su aiškia vizija ilgalaikėje perspektyvoje siekiant maksimalaus finansinio stabilumo ir patrauklumo investuotojams. Renginio pranešėjai EIC Accelerator projektines paraiškas planuojantiems teikti pareiškėjams rekomendavo atlikti šiuos žingsnius: 1) išsiaiškinti inovatyvaus produkto/paslaugų poreikį; 2) surinkti patikimus dokumentus, kurie įrodytų kompanijos „komercinį patrauklumą“, (sutartys su investuotojais, ketinimų protokolai  ir pan.); 3) atlikti rinkos konkurencingumo analizę; 4) apsaugoti savo idėją ar produktą viena ar kita intelektinės nuosavybės forma; 5) atsižvelgti į tai, kad EIC Accelerator priemone yra finansuojamos rizikingos idėjos, todėl būtina parengti pagrįstą verslo planą; 6) ypatingą dėmesį reikia skirti savo inovatyvaus produkto pristatymui, nes sėkmingas interviu su žiūri nariais įvyksta tik tuomet, kai inovacijos autoriai gali aiškiai, tiesiogiai ir be užuolankų atsakyti į žiuri narių klausimus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Europos Komisija (EK) patvirtino  EIC 2024 m, darbo programą EIC 2024 m. darbo programą, pagal kurią numatomos finansavimo galimybės projektams siekia daugiau nei 1,2 mlrd. eurų. Didžiąją lėšų dalį numatoma skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat startuoliams, kad šie galėtų kurti ir plėtoti giliųjų technologijų inovacijas dirbtinio intelekto, kosmoso, kvantinių technologijų ir kt. srityse. Taip pat EK užbaigė EIC fondo restruktūrizavimą, perduodama jo akcijas Europos investicijų bankui, tačiau išlaikydama investavimo į EIC fondą politikos kontrolę. EIC fondas galės lanksčiau valdyti investicijų portfelį, kurį sudaro daugiau kaip 500 perspektyviausių Europos pradedančiųjų ir sparčiai augančių įmonių.

Primename, kad 2024 m. sausio 15 d. vyks nuotolinis informacinis renginys, kuriame bus pristatyta 2024 m. darbo programa, taip pat susipažinsite su „EIC Pathfinder“, „EIC Transition“ ir „EIC Accelerator“ programomis. 2024 m. sausio 16 d. nuotoliniame renginyje bus pristatyti 2024 m. nauji Europos inovacijų tarybos programos „EIC Accelerator“ iššūkiai, kuriems bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas.

Dalintis per...