Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenės prioriteto partnerystės renginys

Data/Laikas
Data - 30/10/2018
Visą dieną


 

Šioje informacinėje dienoje bus akcentuojamos mokslinių tyrimų temos pagal 2019 m. Kvietimus teikti paraiškas 6tam Horizontas 2020 socialiniam iššūkiui „Europa besikeičiančiame pasaulyje: įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“.  Šis partnerystės renginys suteiks dalyviams galimybę dalyvauti iš anksto suplanuotuose susitikimuose su kitais dalyviais, siekiant susitikti su potencialiais partneriais bendroms paraiškoms ir taip palengvinti „Horizontas 2020“ projektų konsorciumų steigimą.

Koordinatoriai, aktyviai ieškantys projekto partnerių, turės galimybę savo idėjas pristatyti „Flash presentyation“ sesijoje.

 

Prieš partnerystės renginį vyks informacinė sesija, kurioje daugiausiai dėmesio bus skiriama ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politiniam kontekstui bei finansavimo galimybėms.

 

Renginys vyks Varšuvoje, Lenkijoje, š.m. spalio 30d. Registracija į renginį prasideda rugsėjo 2d. Daugiau informacijos ir registracija: https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/

 

Dalyvavimas šiame renginyje gali būti finansuojamas pasinaudojus Lino LT projekto tyrėjų mobilumo priemone: https://lino.lmt.lt/kvietimas/kvietimas-teikti-paraiskas-del-tyreju-isvyku-finansavimo-lino-lt/

 

Dalintis per…