Informacinis renginys pristatyti CHIST-ERA, FLAG-ERA ir QuantERA kvietimus teikti paraiškas

Data/Laikas
Data - 19/11/2020
11:00 - 12:00


Internetinis renginys, kuriame didžiausias dėmesys bus skiriamas ateities ir naujų technologijų (angl. Future and Emerging Technologies-FET) mokslinių tyrimų finansavimui, kurį siūlo „Horizonto 2020 ERA-NET Cofund“ programos: CHIST-ERA, FLAG-ERA ir QuantERA.

Taip pat bus aptariamos šios srities finansavimo galimybes, taikant naujosios programos „Europos horizontas“ priemones.

Renginys vyks š. m. lapkričio 19 d. 11 val. (Centriniu Europos laiku).

Registracija

Programa

Dalintis per…