Informacinė diena „Tyrimų kokybės užtikrinimas, investuojant į tyrėjų talentą, įgūdžius ir karjeros plėtrą“

Data/Laikas
Data - 02/10/2018
Visą dieną


 

Ši informacinė diena skirta universitetams, mokslinių tyrimų institucijoms ir mokslinių tyrimų finansuotojams, investuojantiems į mokslininkų talentą, įgūdžius ir karjeros plėtrą. Jame taip pat aptariami naudos gavėjai ir potencialūs H2020 sutarčių / projektų pareiškėjai, kurie privalo laikytis 32 straipsnio, kuriame nurodoma, kad būtina imtis priemonių, kad būtų įgyvendinta Europos mokslo chartija ir kodeksas visiems mokslo darbuotojams ir jų institucijoms.

Tai taip pat kelia su įgūdžiais ir talentų valdymu susijusius klausimus atviro mokslo srityje, glaudžiai susijusijusioje su Europos mokslinių tyrimų karjeros pagrindais. Septyni kviestiniai aukšto lygio pranešėjai iš įvairių Europos mokslinių tyrimų ar finansavimo institucijų parodys naudą ir poveikį, demonstruos geresnes mokymo galimybes, karjeros plėtrą, talentus ir įgūdžių valdymą savo atitinkamose institucijose.

 

Daugiau informacijos ir registracija: https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/ensuring-excellent-research-investing-researchers%E2%80%99-talents-skills-career-development

Dalintis per…