Airijos – Lietuvos mokslininkų partnerysčių paieškos renginys Horizontas 2020 informacinių technologijų ir sveikatos mokslų srityse

Data/Laikas
Data - 19/11/2019
Visą dieną


Renginio vieta: Dublinas, Airijos Respublika

Renginio data: 2019 m. lapkričio 19 d.

Renginio tikslas: Pristatyti Lietuvos mokslo potencialą informacinių technologijų (dirbtinio intelekto, robotikos ir fotonikos) bei sveikatos mokslų (skaitmeniniai sprendimai diagnostikoje ir gydyme) srityse ir užmegzti bendradarbiavimą su Airijos mokslo institucijomis, siekiant teikti bendras Horizontas 2020 ir kitų tarptautinių programų paraiškas.

Planuojamos veiklos: vizitai į Airijos mokslo ir tyrimų institutus, laboratorijas, mokslo slėnius, Lietuvos – Airijos mokslininkų forumas

Dalyviai iš Lietuvos: Lietuvos mokslo institucijų atstovai, mokslininkai ir tyrėjai

Dalyviai iš Airijos: Airijos mokslo institucijų atstovai, mokslininkai, tyrėjai, verslininkai

Partneriai Airijoje: LR Ambasada Airijoje, Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland

——————————-

Siūloma vizito programa

 

Lapkričio 18 d.

Delegacijos atvykimas

 

Lapkričio 19 d.

 

9:00 – 13:00 Vizitas (-ai) į mokslo instituciją (-as), laboratorijų lankymas. Vizitų tikslas – susipažinti su Airijos mokslo potencialu, pagrindinėmis tyrimų kryptimis ir bendradarbiavimo galimybėmis.

13:00 – 19:00 Lietuvos – Airijos mokslininkų forumas

13:00 – 14:30 Registracija ir lengvi pietūs Lietuvos delegacijai

14:30 – 14:45 LR Ambasados Airijoje ir Lietuvos mokslo tarybos sveikinimo žodis

14:45 – 15:05 Lietuvos mokslo potencialo pristatymas. Prof. V. Razumas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras (tbc)

15:05 – 15:35 Airijos mokslo potencialo pristatymas. Dr Ciarán Seoighe, Deputy Director General, Science Foundation Ireland ir Garrett Murray, National Director for Horizon 2020

15:35 – 16:00 Horizontas 2020 informacinių technologijų ir sveikatos mokslų sričių kvietimų pristatymas:  Kay Duggan-Walls, Health Research Board (Health) ir Stephen O’Reilly, Enterprise Ireland (ICT)

16:00 – 16:15 klausimai ir atsakymai

16:15 – 16:30 Kavos pertraukėlė

16:30 – 18:00 Dalyvių pristatymai

Dalyviai, turintys konkrečių bendradarbiavimo idėjų/projektų pasiūlymų, kviečiami parengti 3 min. trukmės prisistatymus. Aktualios Horizontas 2020 kvietimų temos:

  • ICT-36-2020 (RIA) – Disruptive photonics technologies
  • ICT-37-2020 (RIA) – Advancing photonics technologies and application driven photonics components and the innovation ecosystem technologies
  • ICT-46-2020 (RIA) – Robotics in Application Areas and Coordination & Support
  • ICT-47-2020 (RIA) – Research and Innovation boosting promising robotics applications Support

 

Žr. Horizontas 2020 Informacinių technologijų 2018-2020 m. darbo programą

 

  • SC1-BHC-06-2020 (RIA) – Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data
  • SC1-DTH-12-2020 (RIA) – Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic conditions
  • SC1-DTH-02-2020 (RIA) – Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies
  • SC1-DTH-06-2020 (RIA) – Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices

Žr. Horizontas 2020 Sveikatos srities 2018-2020 m. darbo programą

18:00 – 18:10 Renginio apibendrinimas ir uždarymas 

18:10 – 19:30 Diskusijos ir priėmimas LR Ambasadoje Airijoje

 

Lapkričio 20 d.

Delegacijos išvykimas

——————————

 

Registracija vyksta iki spalio 18 d. Prašome kreiptis į LINO biuro politikos analitikę Donatą Mauricaitę (donata.mauricaite@lmt.lt)

Mokslininkai ir tyrėjai galės gauti finansavimą dalyvavimui renginyje pasinaudojant LINO LT tyrėjų mobilumo priemone (https://lino.lmt.lt/kvietimas/kvietimas-teikti-paraiskas-del-tyreju-isvyku-finansavimo-lino-lt/).

Dalintis per…