Rengiama „Europos horizonto“ 2025–2027 m. strategija

Europos Komisija pradeda rengti strateginį „Europos horizonto“ programos 2025–2027 m. planą ir numato konsultacijas su mokslinių tyrimų ir inovacijų atstovais. Tikimasi, kad tai padės užtikrinti, kad piliečių ir suinteresuotųjų subjektų nuomonė būtų įtraukta į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą.

Š. m. lapkričio mėnesį apie konsultacijas bus paskelbta portale „Have Your Say“. Čia taip pat bus aptarti klausimai apie ankstesnes ir dabartines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas (programos „Horizontas 2020“ baigtų projektų (ex post) ekspertinį vertinimą ir programos „Europos horizontas“ tarpinį vertinimą). Konsultacijos vyks 12 savaičių, ir gruodžio mėnesį planuojama surengti plačiajai visuomenei skirtą seminarą.

Strateginis planas yra programos „Europos horizontas“ naujovė, kuria ateinančiais metais bus vadovaujamasi rengiant darbo programas ir kvietimų temas. Strategine mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarke siekiama  užtikrinti, kad Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla prisidėtų įgyvendinant neutralaus poveikio klimatui ir ekologiškos bei skaitmeniniam amžiui pritaikytos Europos kūrimo, o taip pat žmonėms palankios ekonomikos vystymosi prioritetus.

Dalintis per...