Prezidentas: inovacijų politikos sėkmė priklausys nuo dėmesio tyrėjams

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį sveikindamas vaizdo konferencijos „Europos horizontas“: galimybės Lietuvai“ dalyvius, pabrėžė konkrečių sprendimų svarbą stiprinant  nacionalinę mokslo ir inovacijų politiką.

„Dalyvaudami „Europos horizonto“ programoje, mes galime atverti šalies potencialą ir sukurti žalesnę, sveikesnę, labiau skaitmenizuotą ir įtraukią ateitį“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas priminė, kad beveik prieš metus vykusioje konferencijoje „Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos stiprinimas rengiantis dalyvavimui „Europos horizonto“ programoje“ buvo sutarta siekti proveržio Lietuvos mokslo ir inovacijų politikoje, o dalis suformuluotų rekomendacijų buvo įtrauktos į naujos Vyriausybės programą bei jos įgyvendinimo planą.

„Viskas priklauso nuo mūsų, – sakė šalies vadovas. – Dabar atėjo laikas parodyti mūsų gebėjimą susikoncentruoti į mokslinius tyrimus, tyrėjus ir mokslinių tyrimų įstaigas. Tam, kad programa „Europos horizontas“ būtų naudinga Lietuvai, mums reikia turėti aiškų planą.“

Prezidentas išskyrė tris pagrindinius iššūkius, nuo kurių sprendimo priklausys Lietuvos inovacijų politikos sėkmė.

Pirma, būtina sistemingai didinti biudžetinį finansavimą mokslo tyrimams ir inovacijoms, nustatant prioritetines sritis, investuojant į žmones ir siekiant konkrečių rezultatų.

Antra, būtina spręsti mokslo tyrimų ir inovacijų lauko fragmentacijos problemą, į kurią dėmesį atkreipė ir Europos Komisija, ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Tam būtina  geriau koordinuoti įvairių institucijų veiksmus ir stiprinti ryšius tarp sprendimų priėmėjų ir įgyvendintojų. Prezidento nuomone, siekiant šio tikslo, reikšmingai prisidėtų  vyriausiojo mokslo ir inovacijų pareigūno paskyrimas, taip pat efektyvi mokslo ir inovacijų pareigūnų veikla atsakingose institucijose.

Trečia, būtina stiprinti Lietuvos mokslo ir verslo globalias kompetencijas ir įsitraukimą į pasaulinius tinklus, pasitelkiant „Europos horizonto“ programos siūlomas galimybes.

Prezidentas palinkėjo, kad naujoji ES mokslo tyrimų ir inovacijų programa paskatintų Lietuvoje rastis naujas idėjas ir padėtų šalies tyrėjams, verslininkams, viešosioms ir privačioms institucijoms pilnai išnaudoti savo gebėjimus.

„Tegul inovacijų troškulys padeda mums sukurti tvirtą pagrindą mūsų klestėjimui ateityje!“ – sakė Prezidentas.

Kovo 30–31 d. vykstančią vaizdo konferenciją „Europos horizontas“: galimybės Lietuvai“ rengia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba. Renginyje dalyvauja už inovacijų politiką atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel, EK mokslo tyrimų ir inovacijų generalinis direktorius Jeanas-Ericas Paquet, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir atskirų ministerijų, taip pat verslo asociacijų atstovai, politikai, švietimo, mokslo bei inovacijų ekspertai.

Visą straipsnį rasite čia.

Dalintis per...