Pratęsti paraiškų konkursai gauti ESIF finansavimą dalyvauti konferencijose ir stažuotėse

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į dėl COVID-19 pandemijos institucijų keičiamus mokslinių konferencijų ar stažuočių planus ir siekdama užtikrinti efektyvų ir tinkamą Europos Sąjungos investicijų fondų (ESFI) poveiklių „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20) ir „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21) konkursams teiktų paraiškų vertinimą, atliks papildomą juose teigiamai įvertintų paraiškų vertinimą.

Dėl papildomo vertinimo paraiškų konkursai Nr. 20 ir Nr. 21 pratęsti iki rugsėjo 30 d., kuomet bus paskelbtas ir finansuojamų projektų sąrašas.

Bus vertinamos tik teigiamai naudos ir kokybės vertinime įvertintos paraiškos, siekiant nustatyti, ar, pasikeitus aplinkybėms, paraiška yra tinkama finansuoti ir kokia yra didžiausia galima projekto finansavimo suma, kuri turi būti įrašyta į sutartį.

Su paraiškų, teiktų pagal kvietimus Nr. 20 ir Nr. 21, vertinimu pareiškėjai gali susipažinti prisijungę prie https://junkis.lmt.lt/ sistemos ir (arba) www.esinvesticijos.lt.

Paraiškų konkursai vykdomi pagal ESIF priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Daugiau informacijos apie priemonę.

Dalintis per...