Pratęstas Valstybės profesorių programos paraiškų teikimas

 

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos š. m. lapkričio 6 d. raštu, pratęsia 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės Nr. 09.3.-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Valstybės profesorių programa) paraiškų teikimą iki gruodžio 15 d.

Paraiškų priėmimas pratęstas Lietuvos mokslo tarybos kreipimusi po to, kai š. m. spalio 23 d. buvo pakeistos esminės projektų finansavimo sąlygų nuostatos ir galimybė dalyvauti konkurse suteikta platesniam tyrėjų ratui (šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 6).

Valstybės profesorių programos kvietimas teikti paraiškas (pratęstas).

Dalintis per...