Pratęstas terminas: artimiausiam vertinimui COST paraiškas galima teikti iki balandžio pabaigos

 

Pratęstas paraiškų dalyvauti COST veiklose teikimo terminas – artimiausiam vertinimui bus teikiamos iki š. m. balandžio 30 d. gautos paraiškos.

Lietuva į vieną COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti po du atstovus (ir po du pavaduojančius atstovus) iš skirtingų institucijų. Šiuo metu yra daugiau nei 100 COST veiklų, kuriose nėra nei vieno arba yra paskirtas tik vienas atstovas iš Lietuvos.

Patikrinti ar Lietuva dalyvauja konkrečioje veikloje ir ar yra paskirtas COST atstovas (-ai)  galima nuolat atnaujinamame COST veiklų sąraše.

COST aukšto lygio pareigūnų komitetas š. m. kovo 24 d. patvirtino 45 naujas COST veiklas. Balandžio 21 d. COST svetainėje numatoma skelbti išsamią informaciją apie naujai patvirtintas COST veiklas.

Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Išsamesnę informaciją teikia nacionalinė COST koordinatorė (CNC) Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398 arba e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt.

Dalintis per...