Lietuvos ir Prancūzijos mokslininkai skatinami aktyviau dalyvauti „Europos horizonte“ vykdant bendrus sveikatos srities projektus

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“ tikimasi daugiau Lietuvos ir Prancūzijos bendrų mokslinių tyrimų sveikatos srityje. Šią perspektyvą stiprinti bendradarbiavimą abiejų šalių tyrėjai aptarė konferencijoje „Lithuanian-French scientific cooperation in Horizon Europe: results and perspectives“.

Prancūzija institucijos ir mokslininkai daugelį metų yra antri pagal dydį Lietuvos partneriai. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 2014–2020 m. programoje „Horizontas 2020“ su Prancūzija užmegzta per tūkstantį tyrėjų bendradarbiavimo ryšių.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas: „Džiaugiamės esamu Lietuvos ir Prancūzijos tyrėjų bendradarbiavimu ir žvalgomės į būsimus. Visi žinome ir sutinkame – gera partnerystė yra pagrindinis sėkmės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje veiksnys“.

Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Thomas Buffin: „Prancūzų institutui Lietuvoje, kaip vienam iš organizatorių, ši konferencija yra dalis strategijos, kuria siekiama sutelkti prancūzų mokslinį potencialą kurti ir dalyvauti Europos mokslinio bendradarbiavimo projektuose ir tinkluose. Mokslinių santykių tarp mūsų abiejų šalių stiprinimas yra pagrindinis jas siejančios ir praėjusiais metais Prancūzijos Respublikos Prezidento vizito Lietuvoje metu sustiprintos strateginės partnerystės prioritetas. Todėl itin svarbu remti visų Lietuvos ir Prancūzijos mokslininkų jungtinius projektus, rengiamus pagal Europos programas, ypač dalyvaujant programoje „Europos horizontas“.

Konferencijoje pristatyti sėkmingai plėtojamų ryšių pavyzdžiai, galimybės rengtis bendriems projektams ir rasti partnerius. Konferencijoje dalyvavo tyrėjai iš Aukštutinio Elzaso universiteto, Bordo universiteto, Gustave Roussy onkologijos instituto, Ljiežo universiteto, Prancūzijos medicinos tyrimų instituto, Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro. Lietuvai atstovavo tyrėjai iš Inovatyvios medicinos centro, Kauno klinikų, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Nacionalinio vėžio instituto, Santaros klinikų, Vilniaus universiteto ir kitų institucijų.

Konferenciją organizavo Lietuvos mokslo tarybos nacionaliniai kontaktiniai asmenys (NCP), LINO biuras Briuselyje ir Prancūzų institutas Lietuvoje.

Lietuvos mokslo taryba nuo 2010 metų vykdo Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa „Žiliberas“ ir pagal ją finansuoja dvišalius mobilumo ir ryšių plėtros projektus.

Lietuvos mokslo taryba yra ilgametė Prancūzijos nacionaline mokslinių tyrimų agentūros (ANR) partnerė tarptautinėse Europos Sąjungos programose: 33-jose Europos partnerysčių (angl. public to public partnerships, P2P) FP7, H2020 programose ir 4-iose bendro programavimo iniciatyvose (angl. Joint Programing Initiatives, JPI). Institucijos kartu kofinansavo 12 Lietuvos-Prancūzijos tyrėjų projektų.

Šaltinis: „Horizon Dashbord“, 2021 m. spalis

Lietuvos šalių partnerių top 5: parengta daugiausia bendrų projektų „Horizonto 2020“ konkursams

Dalyvavimas „Horizonte 2020“: Sėkmės rodiklis, % (atrinktų pasiūlymų ir visų tinkamų finansuoti pasiūlymų santykis)

Dalintis per...