Piliečių dalyvavimą politikoje skatins naujas JRC kompetencijos centras

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centre (JRC) pradėjo veikti dalyvaujamosios ir svarstomosios demokratijos kompetencijų centras (angl. Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy), teikiantis paslaugas, moksliškai patikrintą informaciją, rekomendacijas ir priemones, skirtas stiprinti piliečių dalyvavimą politikoje.

Kompetencijų centras įsteigtas, siekiant padėti Europos institucijoms ir organizacijoms stiprinti gebėjimus remti projektus ir politiką dalyvaujamosios ir svarstomosios demokratijos srityje. Kaip teigiama JRC pranešime spaudai, išaugęs Europos piliečių sąjungų, susirinkimų, komisijų skaičius rodo, kad piliečiai vis dažniau reiškia norą dalyvauti įstatymų rengime ir viešojoje politikoje bei tai, kad toks dalyvavimas yra svarbus, stiprinant pasitikėjimą institucijomis ir demokratija. Siekiama, kad politikos formuotojai prieš pradėdami rengti politinius dokumentus numatytų, kaip į procesą įtraukti piliečius.

Dalyvaujamosios ir svarstomosios demokratijos kompetencijų centras yra septintas JRC kompetencijų centras, telkiantis JRC tyrėjus užtikrinti politikos formuotojams skirtą aukštos kokybės analitinę ir moksliškai patikrintą informaciją. Centrai rengia mokymų kursus, kuriuose mokoma naudotis politikos formavimo priemonėmis, konsultuoja dėl priemonių pasirinkimo, bendradarbiauja su Europos Komisijos politikos generaliniais direktoratais dėl priemonių taikymo, sprendžiant konkrečias politikos problemas.

Dalintis per...