Patvirtinta 70 naujų COST veiklų

Europos bendradarbiavimo iniciatyva mokslo ir technologijų srityje COST ketveriems metams patvirtino 70 naujų COST veiklų. Lietuvos tyrėjai, prisijungdami prie veiklą iniciavusio koordinatoriaus, dalyvavo 38 veiklų projektų rengime.

Š. m. birželio pabaigoje bus paskelbti naujų COST veiklų susitarimo memorandumai (MoU), juose skelbiama informacija yra būtina, pildant paraišką pagal Lietuvos mokslo tarybos nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST veikloje. Paraiškos inicijuoti naujas COST veiklas pagal tarptautinį COST kvietimą priimamos iki spalio 20 d.

COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) yra ilgiausiai gyvuojanti tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu mokslo ir technologijų srityje grįsta Europos šalių iniciatyva, kuria nuo 1971 m. skatinamos tyrėjų tinklai. COST dalyvauja 42 valstybės. COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas. Šiuo metu vykdoma apie 250 COST veiklų.

Dalintis per...