Paskelbtos preliminarios CHIST-ERA būsimo paraiškų konkurso sąlygos

Š. m. spalio pab.–lapkričio pr. numatoma skelbti CHIST-ERA paraiškų konkursą finansuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų srityse. Paskelbtos preliminarios kvietimo teikti paraiškas taisyklės.

Kvietimo teikti paraiškas temos yra šios:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media

Taisyklės iš anksto paskelbtos, siekiant atkreipti tyrėjų dėmesį, kad yra daugiau nei 3 mėnesiai kurti konsorciumus ir parengti paraiškas. Konsorciumas turi būti sudarytas iš mažiausiai trijų konkurse dalyvaujančių šalių (įskaitant mažiausiai dvi ES valstybes nares ir ES asocijuotas šalis). Partneriai iš kitų šalių gali būti konsorciumo dalimi, jei jie užsitikrins savo finansavimą.

Lietuvos tyrėjai kviečiami jau dabar ieškoti partnerių ar atnaujinti esamus ryšius. Kvietimui sukurtas partnerių paieškos įrankis, kurį kviečiama nuolat papildyti naujomis tyrėjų anketomis.

CHIST-ERA yra „Horizonto 2020“ schemos ERA-NET COFUND programa. Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies tyrėjus, dalyvaujančius CHIST-ERA projektuose.

Išsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami CHIST-ERA tinklalapyje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija apie CHIST-ERA programą skelbiama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Informaciją teikia Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė tel. (+370) 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt.

Dalintis per...