Paskelbti veiklų, skirtų pasirengti įgyvendinti „Europos horizonto“ misijas, paraiškų konkursai

Pagal „Europos horizonto“ mokslinių tyrimų ir inovacijų misijoms skirtą 2021–2022 metų darbo programą paskelbti parengiamųjų veiklų paraiškų konkursai. Šie konkursai yra parengiamojo etapo įgyvendinti misijas dalis.

Šiame etape rengiami misijų įgyvendinimo planai, kuriuose turėtų būti detalizuoti misijų tikslai, investicijų strategijos ir veiklų rodikliai. Užbaigus 2021–2022 metų darbo programą, bus atliktas misijų vertinimas.

Darbo programoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad siekiant misijų sėkmės, jos turėtų būti įgyvendinamos koordinuojant ir derinant jas tarpusavyje bei kitomis „Europos horizonto“ dalimis, ypač su Europos partnerystės ir veiklos sričių instrumentais, ar kitomis Europos Sąjungos finansavimo priemonėmis ir politika. Misijas taip pat būtina glaudžiai derinti tiek su valstybių narių bei asocijuotų šalių ar regioniniu finansavimu, programomis ir strategijomis, tiek su pilietine visuomene ir verslu. Tam siūloma sukurti papildomų kiekvienos misijos srities veiksmų koordinavimo tinklą, numatant galimybes vėliau juos išplėsti nacionaliniuose centruose.

Misijos yra naujas didžiausios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos elementas, kuriuo Europos Sąjunga siekia iki 2030 m. rasti sprendimus, kaip nuo vėžio apsaugoti kuo daugiau gyvybių, padaryti Europą atsparią klimato kaitai, atkurti vandenų gyvybingumą ir pasiekti, kad 100 miestų būtų neutralūs poveikiu klimatui, o 75 proc. dirvožemio – sveikas.

„Europos horizonto“ strateginiame plane numatytos misijos penkiose pasaulinių iššūkių srityse:

  • Prisitaikymo prie klimato kaitos
  • Vėžio
  • Poveikio klimatui neutralių ir pažangių miestų
  • Vandenynų, jūrų ir sausumos vandenų
  • Sveiko dirvožemio ir maisto

Išsamesnė informacija:

Dalintis per...