Paskelbti „Europos horizonto“ 2 veiksmų grupės 2023 m. kvietimai teikti paraiškas

EK finansavimo ir konkursų portale paskelbti „Europos horizonto“  veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ 2023 m. kvietimai teikti paraiškas demokratijos, kultūros paveldo ir transformacijų srityse. Bendras kvietimų biudžetas 268 mln. Eur.

Pagrindinės kvietimų temos demokratijos srityje – kova su užsienio kišimusi ir dezinformacija, kova su korupcija, klimato kaitros poveikis demokratijai, tarpsektoriškumas.

Europos kultūros paveldo, Europos kultūros paveldo debesijos ir kūrybinių industrijų srityje kvietimai skirti nuotolinei paminklų stebėsenai, kūrybinėms industrijoms ir tvariam prisitaikymui prie klimato kaitos, kultūros paveldo skaitmeninimui ir žaliajai pertvarkai.

Transformacijų srities kvietimai skirti įvairių sričių įtraukties didinimui permainų laikotarpiu, įskaitant nuotolinio darbo poveikiu vertinimą, tvarios ekonomikos paradigmų kūrimą, reikalingų įgūdžių vystymą, migracijos, švietimo ir priežiūros klausimų sprendimą.

Paraiškas veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ kvietimams galima teikti iki 2023 m. kovo 14 d. 17.00 (CET)

2023 m.  sausio 17 – 19 d. būsimiems pareiškėjams rengiamos „Europos horizonto“  veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė” informacinės dienos ir partnerių paieškos renginys. Daugiau informacijos ir registracija

„Europos horizonto“  veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ klausimais konsultuoja LMT NCP Gintauta Žemaitienė, tel. +370 608 90645, el. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt

Dalintis per...