Paskelbtas H2020 Marie Sklodowska Curie veiklų paraiškų konkursas – MSCA-RISE-2020

 

Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie (MSCA) mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainų (angl. Research and Innovation Staff Exchange, RISE) 2020 metų kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. balandžio 28 d. 17 val. (Briuselio laiku).

MSCA RISE veikla yra skirta remti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, rengiant mokslo ir verslo institucijų personalo ir žinių mainus.

Nuorodos į MSCA paraiškų konkursų sąlygas skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Konsultacijas teikia MSCA nacionalinis atstovas (NCP) Lietuvoje, Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorius Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.

Dalintis per...