Paskelbtas H2020 Marie Sklodowska Curie veiklų paraiškų konkursas – MSCA-COFUND-2020

 

Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie (MSCA) regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimo veiklos (angl. Co-funding of regional, national and international programmes, COFUND) 2020 metų kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 29 d. 17 val. (Briuselio laiku).

MSCA COFUND veikla yra skirta kofinansuoti naujas ar jau esančias regionines, nacionalines ir tarptautines tyrėjų mokymo, mobilumo ir karjeros vystymo programas.

Nuorodos į MSCA paraiškų konkursų sąlygas skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Konsultacijas teikia MSCA nacionalinis atstovas (NCP) Lietuvoje, Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorius Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.

Dalintis per...