Paskelbta „ERA Monitoring 2023“ ataskaita

 

2023 m. lapkričio 23 d. Europos Komisija pristatė 18 mėnesių trukmės laikotarpio ataskaitą, kurioje įvertino pažangą, padarytą pagrindinėse Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų pakte nurodytose srityse. Ši ataskaita yra svarbiausia naujojo Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE, angl. ERA) stebėsenos mechanizmo (angl. EMM) sudedamoji dalis, skatinanti įrodymais pagrįstos politikos formavimą.

Šioje išsamioje ataskaitoje pateikiami kiekybiniai duomenys, rodantys prioritetų įgyvendinimo tendencijas, ir kokybinės įžvalgos apie kiekvieno EMTE veiksmo būklę pagal 2022-2024 m. EMTE politikos darbotvarkę.

Dėmesio verti pasiekimai:

  • Mokslinių tyrimų vertinimo pažangos koalicijos (CoARA) įkūrimas – EMTE 3 veiksmas.
  • Tarybos rekomendacijos dėl „Europos mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslumo talentų pritraukimo ir išlaikymo Europoje sistemos“ parengimas 2023 m. –  4 EMTE veiksmas.
  • Tarybos rekomendacijos dėl žinių valorizacijos pagrindinių principų priėmimas 2022 m. – 7 EMTE veiksmas.
  • Pramoninių technologijų veiksmų gairių priėmimas – 12 EMTE veiksmas.
  • Naujos EMTE stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas – 19 EMTE veiksmas.

Ši ataskaita yra pagrindas būsimiems ES lygmens daromos pažangos vertinimams. Kviečiame susipažinti su ataskaita čia.

Dalintis per...