Paskelbta atnaujinta EIC (Europos Inovacijų Tarybos) darbo programa