Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA). Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas

Kovo 31 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas internetu dėl Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijos (HERA). HERA, Europos Sąjungos reagavimo į COVID-19 pandemiją dalis ir stiprus Europos sveikatos sąjungos elementas, turėtų padidinti Europos pajėgumus ir paspartinti atsaką į tarpvalstybines grėsmes sveikatai ir į ekstremaliąsias sveikatos situacijas.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides sakė: „COVID-19 atskleidė mūsų bendro pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas spragas. Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija, Europos Sąjungos HERA, yra esminė sprendimo, kurio mums visiems reikia norint geriau pasirengti kitai sveikatos krizei ir veiksmingiau į ją reaguoti, dalis. HERA sustiprins mūsų prognozavimą, pasirengimą, numatymą ir reagavimą. Siekdami užtikrinti, kad ši institucija galėtų kuo veiksmingiau prisidėti prie dabartinių ir būsimų uždavinių sprendimo, labai atidžiai įsiklausysime į suinteresuotųjų subjektų nuomones. Parengsime plataus užmojo pasiūlymą, dėl kurio HERA taptų tvirtu Europos sveikatos sąjungos ramsčiu.“

Kovo 31 d. pradėtos viešos konsultacijos vyks šešias savaites ir apims tokius klausimus:

  • ES medicininių atsako priemonių kūrimo, gamybos ir panaudojimo sistemą;
  • prognozuojamųjų grėsmių ir rizikos vertinimą;
  • rinkos dinamiką ir tiekimo grandinės informaciją;
  • naujų medicininių atsako priemonių kūrimą ir finansavimą krizės laikotarpiu;
  • būsimos HERA institucijos poveikį, vaidmenį, užduotis ir koordinavimą.

Pagrindiniai faktai

HERA yra Europos sveikatos sąjungos dalis, kaip savo 2020 m. rugsėjo mėn. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė Pirmininkė Ursula von der Leyen. Tiek gaivalinių, tiek žmogaus sukeltų sveikatos krizių atveju HERA užtikrins specialią struktūrą, padėsiančią kurti, gaminti ir panaudoti medicinines atsako priemones. Prognozuodama, stebėdama ir naudodama rinkos informaciją HERA galėtų planuoti ir koordinuoti medicinines atsako priemones.

Formuodama pagrindą naujajai Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijai, vasario 17 d. Komisija pristatė naują Europos biologinės gynybos parengties platformą kovai su COVID-19 atmainomis – „HERA inkubatorius“. HERA remsis inkubatoriaus paskelbtais veiksmais ir užtikrins nuolatinę rizikos modeliavimo, pasaulinės priežiūros, technologijų perdavimo, gamybos pajėgumų, tiekimo grandinės rizikos nustatymo, lanksčių gamybos pajėgumų ir mokslinių tyrimų ir plėtros vakcinų bei vaistų srityje struktūrą.

Tolesni veiksmai

Konsultacijos vyks šešias savaites – iki 2021 m. gegužės 12 d.

Kol vyks viešos konsultacijos, Komisija taip pat diskutuos su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.

Tiksli HERA kompetencijos sritis bus nurodyta vėliau šiais metais pateiktame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Prieš baigdama rengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, Komisija atsižvelgs į gautą grįžtamąją informaciją.

Daugiau informacijos

Atviros viešos konsultacijos

Sveikatos sąjunga

Dalintis per...