Pasirengimas „Europos horizonto“ kvietimams: atnaujinkite arba užmegzkite ryšius su tarptautiniais partneriais

Š. m. balandžio mėnesį numatoma pradėti skelbti „Europos horizonto“ kvietimus teikti paraiškas. Lietuvos tyrėjai jau dabar skatinami ieškoti partnerių ar atnaujinti ryšius ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Austrijos mokslinių tyrimų skatinimo agentūra  ir Utrechto universitetas atliko konsorciumų savybių, turėjusių įtakos paraiškų sėkmei programoje „Horizontas 2020“, tyrimą. Naudojantis „Horizon 2020“ E-Corda duomenų bazės informacija buvo nustatyti aukštus vertinimo rezultatus ir finansavimo skyrimą sąlygojantys sėkmės faktoriai.

Paaiškėjo, kad žymiai didesnes galimybes gauti finansavimą turėjo patyrusio koordinatoriaus koordinuojami konsorciumai, vienijantys didesnį universitetų skaičių ir telkiantys daugiau partnerių iš Vakarų Europos (tuo metu 15 ES narių) valstybių.

Susipažinkite su visu tyrimu „Paraiškos sėkmė programoje „Horizontas 2020“: konsorciumo savybių įtakos tyrimas“.

Dalintis per...