Parengta Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) paskelbė antrąją kasmetinę Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalgą. Šios apžvalgos tikslas – glaustai ir koncentruotai supažindinti su pagrindiniais Lietuvos inovacijų ekosistemos rodikliais bei ilgesnio laikotarpio tendencijomis. Pasitelkiant naujausius duomenis, leidinyje siekiama apibendrinti inovacijų ekosistemoje pasiektą pažangą ir įvykusius esminius pokyčius.

Apžvalgoje pateikiami visų inovacijų ekosistemos dedamųjų – reikalingų įgūdžių, žinių kūrimo ir technologijų perdavimo, naujų produktų diegimo rinkoje bei valdžios sektoriaus indėlio – potencialą ir pažangą atspindintys pagrindiniai rodikliai. Leidinyje dėmesys skiriamas inovatyvaus verslo plėtros, jo kuriamos vertės apimčių dinamikos ir veiklos pasiekimų analizei. Taip pat pateikiami duomenys iliustruojantys investicijas į MTEP ir inovacijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimo potencialą bei inovacijų ekosistemos efektyvumą. Į Lietuvos inovacijų ekosistemą žvelgiant platesniame tarptautiniame kontekste, kai kurie aktualūs Lietuvos rodikliai lyginti su kitų Baltijos šalių, taip pat kaimyninės Lenkijos bei visos Europos Sąjungos rezultatais. Apžvalgoje kartu su statistiniais duomenimis pateiktos sėkmės istorijos – išskirti tyrėjų ir inovatyvaus verslo pasiekimai, sulaukę tarptautinio pripažinimo 2020 m.

Akcentuojant reikšmingą MTI politikos vaidmenį, apibendrinta pažanga įgyvendinant suplanuotas valstybės intervencijas, aptarti pokyčiai strateginio planavimo srityje ir aktualioje teisinėje bazėje. Be to pateikti 2020 m. viešajame sektoriuje taikytų inovatyvių sprendimų pavyzdžiai. Inovatyvus valstybės požiūris ypač svarbus didelio neapibrėžtumo ir finansinės rizikos sąlygomis, todėl apžvelgtos iniciatyvos, skirtos Covid–19 pandemijos sukeltiems iššūkiams įveikti.

Tikimasi, kad ši apžvalga suteiks naudingos informacijos apie Lietuvos inovacijų ekosistemą, leis susidaryti įspūdį apie jos stipriąsias ir silpnąsias puses ir geriau suprasti šalies inovacijų ekosistemos specifiką, siekiant priimti labiau pagrįstus inovacijų politikos sprendimus.

Dalintis per...