Nuspręsta dėl mokslinių tyrimų institutų: bus kuriama stipri mokslo ir inovacijų lyderė

 

Vyriausybė pritarė premjero Sauliaus Skvernelio potvarkiu sudarytos darbo grupės, rengusios pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo, siūlymams dėl Lietuvos mokslo institutų veiklos. Numatoma, kad bus sutelkta, sustiprinta mokslo bazė ir tyrėjų potencialas, siekiant didesnio inovacijų, mokslo bei verslo bendradarbiavimo proveržio, šalies mokslo dalyvavimo tarptautinėje rinkoje.

Planuojama, kad įvykdžius mokslinių tyrimų institutų pertvarką sumažės išlaidos administracinėms funkcijoms, o tai leis didesnę finansavimo dalį skirti moksliniams tyrimams vykdyti. Taip pat tikimasi, kad institutai skirs didesnį dėmesį mokslu grįstų inovacijų kūrimui, stiprindami sąsajas su verslu.

Fizinių ir technologijos mokslų centrą, Lietuvos energetikos institutą ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrą planuojama pertvarkyti į mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją (MTTO).

„Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos paprastai veikia kaip skėtinės organizacijos, orientuotos į platų konkrečios šalies, ūkio ir visuomenės taikomųjų tyrimų ir inovacijų sistemos poreikių spektrą. Jos lanksčiai reaguoja į naujus taikomosios mokslinės veiklos uždavinius, išplėtoja specializuotas technologijų perdavimo paslaugas, tokias kaip intelektinės nuosavybės aptarnavimas, parama naujoms pumpurinėms įmonėms. Tarptautinėje arenoje jos populiarios, itin veiklios tarptautinėse mokslo ir inovacijų programose, tokiose kaip Horizontas 2020. Tikimės tokią stiprią, konkurencingą mokslo struktūrą sukurti Lietuvoje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos steigimas vyks dviem etapais. Visų pirma šių institutų asociacijos valdyba, padedant tarptautiniams ekspertams, peržiūrės ir išanalizuos struktūros, valdymo, finansavimo, veiklų klausimus.

Tris valstybinius mokslinių tyrimų institutus, vykdančius socialinių mokslų srities mokslinius tyrimus, – Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą – numatyta artimiausiu laiku sujungti į Lietuvos socialinių tyrimų centrą.

Tokiu būdu būtų sutelktas socialinių mokslų srities mokslininkų ir kitų tyrėjų potencialas, pagerinta MTEP veiklų kokybė, sustiprintas centro tarptautiškumas, veiklų rezultatai glaudžiau susieti su parama valstybės viešojo bei ūkio sektorių konkurencingumui, inovatyvumui stiprinti.

Institutai, vykdantys humanitarinių mokslų srities mokslinius tyrimus – Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, – atsižvelgiant į šių institutų nacionalinės svarbos tarpdisciplininę specializaciją, toliau veiks kaip savarankiškos institucijos, tačiau į jų veiklos koordinacinę tarybą planuojama įtraukti socialinių partnerių, ministerijų atstovus.

Šiuo metu veikia 13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų. Premjero S. Skvernelio potvarkiu sudarytos darbo grupės tikslas buvo pateikti Vyriausybei siūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo, siekiant  sutelkti institutuose kritinę aukšto lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų masę, užtikrinti adekvatų, efektyvų ir skaidrų MTEP finansavimą, sustiprinti inovacijas skatinančius taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, paskatinti glaudesnį mokslo, valstybės ir verslo bendradarbiavimą.

 

 

Šaltinis: LR ŠMSM

Dalintis per...