Naujoji Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė

Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės (EMTE), kuriame teigiama, kad aukštos kokybės arba meistriškumo (excellence) principais grindžiama, konkurencinga, atvira ir į talentus nukreipta EMTE pagerins Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) aplinką, paspartins Europos Sąjungos (ES) perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės lyderystės, padės atsigauti nuo koronaviruso sukeltos krizės socialinio ir ekonominio poveikio bei padidins atsparumą krizėms ateityje.

EMTE siekiama skatinti geresnį ES, valstybių narių ir privataus sektoriaus veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, pritraukti MTI daugiau investicijų, didinti tyrėjų mobilumą, jų kompetenciją ir žinių srautus. Tam Komunikate numatyti 4 strateginiai tikslai.

  1. Teikti pirmenybę investicijoms ir reformoms MTI srityje, siekiant ES tikslų dėl žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, paramos Europos atsigavimui ir konkurencingumo didinimo.
  2. Gerinti prieigą prie aukštos kokybės arba meistriškumo visoje ES.
  3. Perkelti MTI rezultatus į ekonomiką.
  4. Didinti tyrėjų mobilumą ir laisvą žinių bei technologijų judėjimą.

Komunikate numatyta, kad šių strateginių tikslų bus siekiama vykdant 14 veiksmų, turinčių lemiamos reikšmės EMTE kūrime. Taip pat numatytas Europos pertvarkos forumas, kuriame su valstybėmis narėmis vyks strateginės diskusijos, prisidėsiančios prie nuoseklaus strateginių tikslų įgyvendinimo. Pirmąjį 2021 m. pusmetį taip pat numatoma siūlyti valstybėms narėms priimti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų paktą, kuriuo bus sustiprintas jų įsipareigojimas laikytis bendros politikos ir principų bei nurodytos sritys, kuriose jos drauge vykdys prioritetinius veiksmus.

Europos Komisija Komunikatą dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės priėmė š. m. rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos lietuviškai rasite Lietuvos mokslo tarybos puslapyje, o angliškai Europos Komisijos puslapyje.

Dalintis per...