Naujoje „Europos horizonto“ programoje numatoma griežčiau taikyti lyčių lygybės reikalavimus

Europos Komisija, skatindama lyčių lygybę, „Europos horizonto“ programos projektams taikys griežtesnius reikalavimus. Vertinant pateiktas paraiškas pagrindiniai kriterijai bus kokybė (angl. excellence) ir poveikis (angl. impact), tačiau tokiais atvejais, kai projektų vertinimų rezultatai bus vienodi, sprendimą dėl finansavimo skyrimo gali lemti projekte dalyvaujančių mokslininkų lyčių balansas.

Siekiant mokslinių tyrimų projektuose efektyviai taikyti lygių galimybių principą, bus reikalaujama, kad visos viešojo sektorius organizacijos, dalyvaujančios programos „Europos horizontas“ paraiškų konkursuose, paskelbtų oficialius lyčių lygybės planus (angl. gender equality plans) ir pateiktų įrodymų, kad šie planai yra įgyvendinami.

Tokie pakeitimai yra susiję su Europos Komisijos pastangomis pagrindinėje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje pasiekti ryškesnių politinių postūmių lyčių lygybės klausimu Europoje. 2020 m. gegužės mėn. paskelbtoje 2020–2025 m. lyčių lygybės strategijoje yra išvardyti pagrindiniai ateinančių penkerių metų veiksmai, skirti lyčių lygybei integruoti visose Europos Komisijos politikos srityse.

Viešojo sektoriaus organizacijoms, planuojančiomis kurti lyčių lygybės planus, siūlome susipažinti su GEAR (angl. gender equality in academia and research) – įrankiu, skirtu mokslo institucijomis.

Daugiau informacijos apie lyčių lygybę „Europos horizonte“ suteiks NCP.

Dalintis per...