Naujasis europinis bauhauzas: Komisija pradeda koncepcijos kūrimo etapą

Šiandien Komisija pradėjo Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos koncepcijos kūrimo etapą. Iniciatyvą Pirmininkė U. von der Leyen paskelbė 2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Naujasis europinis bauhauzas – aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, kuriuo siekiama derinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir investicijas, kad būtų lengviau įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus. Tad pagrindinės naujojo europinio bauhauzo vertybės yra tvarumas, estetika ir įtraukumas. Koncepcijos kūrimo etapo tikslas – per bendros kūrybos procesą suformuluoti koncepciją apsvarstant idėjas, nustatant būtiniausius poreikius bei opiausias problemas ir suvesti suinteresuotąsias šalis. Vienas iš koncepcijos kūrimo etapo elementų – pavasarį Komisija inicijuos pirmąjį Naujojo europinio bauhauzo premijos teikimą.

Užbaigus koncepcijos kūrimo etapą, šių metų rudenį bus paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus, kad naujojo europinio bauhauzo idėjos būtų įgyvendintos bent penkiose vietose ES valstybėse narėse. Tam nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis bus naudojamos ES lėšos.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula Von der Leyen sakė: „Naujasis europinis bauhauzas – vilties projektas, vykdomas siekiant išsiaiškinti, kaip, įveikę pandemiją, visi kartu galėtume gyventi geriau. Juo siekiama tvarumo ir stiliaus dermės, kad europiečiai prisijaukintų Europos žaliojo kurso idėjas ir įsileistų jas į savo namus. Kad naująjį europinį bauhauzą lydėtų sėkmė, mums reikės visų kūrybingų protų – dizainerių, menininkų, mokslininkų, architektų ir piliečių.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva siekiame novatoriškai – tvarumą derinant su estetika – paskatinti, palengvinti ir paspartinti žaliąją pertvarką. Nutiesę tiltą, meno ir kultūros pasaulį jungiantį su mokslo ir technologijų sfera, sieksime įtraukti visą visuomenę: menininkus, studentus, architektus, inžinierius, akademinę bendruomenę ir novatorius. Tai bus sisteminių permainų pradžia.“

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira pridūrė: „Naujasis europinis bauhauzas – mūsų sambūvis, mūsų vertybės, bendros darbo ir laisvalaikio erdvės, mūsų kolektyvinė ir asmeninė patirtis. Tai visiems Europos regionams ir teritorijoms skirtas projektas. Juo populiarinami įperkami sprendimai, prisidedama prie socialinės sanglaudos ir padedama spręsti būsto problemas. Jei norime realių permainų – gyventi gražiau ir tvariau, turime pagalvoti, kaip naujasis europinis bauhauzas galėtų padėti nutiesti tiltą tarp naujų idėjų ir fizinio jų įgyvendinimo. Todėl Komisijoje nagrinėjame galimybes, kaip naudojant mūsų priemones būtų galima imtis pirmųjų konkrečių naujojo europinio bauhauzo veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Naujasis europinis bauhauzas – kūrybos iniciatyva, ištrinanti ribas tarp mokslo ir technologijų, meno, kultūros ir socialinės įtraukties, kad būtų galima rasti sprendimų kasdienėms problemoms.

Specialioje svetainėje (ji pradeda veikti šiandien) menininkai, dizaineriai, inžinieriai, mokslininkai, verslininkai, architektai, studentai ir visi susidomėję žmonės galės dalytis įkvepiančiais laimėjimais, savo idėjomis, kaip turėtų būti formuojamas ir plėtojamas naujasis europinis bauhauzas, taip pat išsakyti savo rūpesčius ir problemas.

Tai novatoriško bendro koncepcijos kūrimo pradžia. Organizacijos, norinčios labiau įsitraukti į šį procesą, galės, atsiliepusios į svetainėje paskelbsimą kvietimą, tapti naujojo europinio bauhauzo partnerėmis.

Ateinančiais mėnesiais Komisija premijomis įvertins esamus pavyzdžius, kurie įkūnija pagrindines iniciatyvos vertybes ir kurie gali mus paskatinti diskutuoti apie savo gyvenamąsias erdves ir jas transformuoti.

Kitas iniciatyvos etapas – įgyvendinimas: vykdant penkis bandomuosius projektus bus kuriami nauji tvarūs, įtraukūs ir kartu stilingi sprendimai. Trečiuoju – sklaidos – etapu bus siekiama vykdant naujus projektus, kuriant tinklus ir dalijantis žiniomis naujojo europinio bauhauzo idėjas ir koncepcijas skleisti Europoje ir už jos ribų.

Daugiau informacijos

Naujojo europinio bauhauzo svetainė. Viskas apie naująjį europinį bauhauzą

Naujojo europinio bauhauzo paskyra socialiniame tinkle „Instagram“

Naujojo europinio bauhauzo paskyra socialiniame tinkle „Pinterest“ 

Dalintis per...