Mokslo tyrimų ir inovacijų taikymas maisto sistemų 2030 transformacijai pasiekti

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra pagrindiniai veiksniai, padarantys maisto sistemas tvaresnes, atsparesnes, įtraukesnes ir sveikesnes. Jie yra būtini, siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir strategijos „Europa nuo žemės ūkio iki šakutės“ ir ES „Žaliojo susitarimo“ politikos tikslų įgyvendinimo.

Spalio 16 d. – pasaulinė maisto diena. Todėl šią dieną Europos Komisijos FOOD2030 komanda, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija bei pirmininkaujanti Vokietija suorganizavo renginį, į kurį pakvietė mokslininkus, politikos analitikus, inovatorius, verslininkus ir aktyvius piliečius diskutuoti, kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos gali paspartinti maisto sistemų pertvarką ir daugiau prisidėti prie jų valdymo stiprinimo.

Šių metų renginyje buvo diskutuojama, ką dar galima nuveikti įgyvendinant 4 svarbiausius Europos Komisijos iniciatyvos „FOOD2030“ prioritetus.

  1. Tvaresnė ir sveikesnė mityba
  2. Maisto sistemos, palaikančios sveiką planetą
  3. Išteklių efektyvumas
  4. Bendruomenės įgalinimas per inovacijas

Renginys vyko Pasaulinę maisto dieną, kuri šiais metais minėjo 75-erių metų jubiliejų tema „Augti, maitinti, palaikyti. Kartu. Mūsų veiksmai yra mūsų ateitis “.

Peržiūrėti renginio įrašą galima čia.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos vykdomą mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką „Food 2030“ pagrindinius tikslus, programas „Horizontas Europa“, leidinius ir kitą svarbiausią informaciją rasite čia.

 

 

Dalintis per...