LR Seimas Lietuvos mokslo tarybos pirmininku patvirtino dr. Romą Baroną

 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininku tapo fizinių mokslų srities informatikos mokslo krypties daktaras Romas Baronas.

Baronas yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto profesorius. 2006–2017 m. jis ėjo VU Matematikos ir informatikos fakulteto Programų sistemų katedros vedėjo pareigas, o nuo 2018 m. yra šio fakulteto Informatikos instituto direktorius. 2014–2018 m. buvo VU Senato pirmininko pavaduotojas.

Barono mokslinių interesų sritys – netiesinių procesų ir sistemų kompiuterinis modeliavimas, duomenų vientisumas reliacinėse duomenų bazių sistemose, programų kūrimo proceso modeliavimas. Jis paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių leidiniuose su aukštu citavimo rodikliu, vadovavo ir dalyvavo daugiau kaip 30 informatikos gamybinių ir mokslinių projektų. Kartu su kitais mokslininkais sukūrė įvairių biologinių jutiklių kompiuterinių modelių, naudojamų jutiklių savybėms tirti, parengė mokslo monografiją, kurią 2010 m. išleido „Springer“ leidykla, 2 mokomąsias knygas, dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose, yra sukaupęs įvairiopos ekspertinės veiklos patirties. 2012 metais tapo Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatu.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininką skiria Seimas Vyriausybės teikimu. Pirmininko pareigas R. Baronas pradės eiti įsigaliojus LR Seimo nutarimui. Lietuvos mokslo tarybą sudaro 33 nariai: Tarybos pirmininkas, du jo pavaduotojai –  Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų pirmininkai, mokslinis sekretorius, 9 valdybos nariai ir po 10 abiejų Tarybos komitetų narių.

LR Seimo pranešimas žiniasklaidai.

Dalintis per...