LINO biuras: sukūrėme platformą Lietuvos tarptautiniams mokslo ir inovacijų ryšiams stiprinti

 

Lietuvos mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO pastangomis daugiau kaip 1400 užsienio šalių tyrėjų bei mokslo ir inovacijų politikos formuotojų išgirdo apie Lietuvos tyrėjų pasiekimus, plėtojamas mokslinių tyrimų temas, šalyje vykdomas reformas. Skleisdamas žinias apie šalies mokslo potencialą ir Europos Komisijos (EK) mokslo ir inovacijų politikos bei finansinių priemonių naujienas, per dvejus metus LINO biuras tapo platforma, padedančia stiprinti Lietuvos–Europos mokslo ir inovacijų bendruomenės ryšius.

Bendradarbiaudamas su Lietuvos ambasadomis užsienyje, kitais mokslo ryšių biurais, LINO biuras sukūrė savo tradicijas. Per dvejus metus jis surengė 40 renginių, įvyko kelios tyrėjų misijos. Belgijoje pristatytas šalies gyvybės mokslų ir sveikatos technologijų potencialas, šį lapkritį įvyko Lietuvos–Airijos delegacijų susitikimas, skirtas aptarti partnerystės plėtros galimybes informacinių technologijų ir sveikatos srityse bei dar galimus bendrus projektus besibaigiančioje programoje „Horizontas 2020“.

Pasak LINO biuro vadovės dr. Brigitos Serafinavičiūtės, tinklaveika, aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, mokslo ir inovacijų politikai skirtuose susitikimuose yra viena iš svarbių ryšių plėtros formų norintiems sėkmingai dalyvauti tarptautinių paraiškų konkursuose.

Po kiekvienos išvykos į tarptautinį renginį tyrėjas ar mokslo vadybininkas grįžta su bent 4 naujais kontaktais su kolegomis užsienyje. Vidutiniškai po 6 vizitų naujieji partneriai yra pasirengę kartu vykdyti projektą – jie parengia paraišką ir dalyvauja tarptautiniuose mokslo ir inovacijų programų paraiškų konkursuose. Vidutiniškai po 15 susitikimų susitariama dėl institucinio bendradarbiavimo ar įsitraukimo į naujus tarptautinius tinklus.

Vieni rezultatyviausių yra partnerių paieškos renginiai (angl. brokerage events), ypač, jei dalyviai atvyksta jau turėdami galimą projekto idėją, žino savo privalumus, tačiau yra atviri ir naujoms atsiveriančioms galimybėms, noriai bendrauja su kitais dalyviais. Kartu su partneriais LINO biuras jau surengė 4 tokius renginius, padedančius susirasti partnerius kitose šalyse. Tai vienas iš svarbių etapų planuojant dalyvauti EK mokslo ir inovacijų programose – sudaryti konsorciumus ar prisijungti prie kitų institucijų formuojamų konsorciumų būsimiems tarptautiniams projektams.

Didelis žingsnis buvo LINO biuro įsijungimas į Europos Sąjungos šalių narių ir asocijuotų šalių mokslo ir inovacijų ryšių biurų tinklą IGLO (angl. Informal group of RTD Liaison Offices). Lietuva iki LINO biuro įkūrimo neturėjo galimybių dalyvauti šiame aktyviame ir Europos Komisijos vertinamame tinkle. Naudodamasis IGLO narių iniciatyvomis, gerosiomis praktikomis ir kontaktais, LINO biuras surengė 21 renginį įvairiomis Europos mokslo ir inovacijų aktualijų temomis, daugumą iš jų – Lietuvos atstovybėje Belgijoje.

LINO biuro ryšiais ir renginiais aktyviai naudojasi Inovatyvios medicinos centras, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas. Bent kelis kartus ar daugiau LINO biuro rengininiuose yra dalyvavę Fizinių ir technologijos mokslų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos energetikos institutas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Lietuvos mokslo taryba Lietuvos mokslo ryšių biurą (angl. liaison office) Briuselyje LINO įsteigė 2017 m. siekdama padėti tyrėjams rezultatyviau dalyvauti tarptautinėse programose. Biuras įsteigtas projekto LINO LT lėšomis, kuriomis taip pat finansuojamas tyrėjų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. LINO biuras teikia informaciją apie galimybes Lietuvos mokslininkams teikti paraiškas tarptautiniuose konkursuose ir jungtis prie konsorciumų, padeda pristatyti Lietuvos mokslo sričių pasiekimus užsienio partneriams.

LINO biuro skelbiamas naujienas galima sekti lino.lmt.lt    

Dalintis per...