Lietuvos tyrėjai vadovaus COST veiklai

Europos bendradarbiavimo iniciatyva mokslo ir technologijų srityje COST ketveriems metams patvirtino 40 naujų COST veiklų, tarp jų – antrą kartą COST istorijoje – Lietuvos tyrėjų pasiūlytą projektą. Vytauto Didžiojo universitetas vadovaus tarptautinio tyrėjų tinklo veiklai migracijos ir religinės įvairovės tema.

COST veiklos yra tarpdisciplininiai tyrėjų tinklai jų pasirinktomis ir mokslinius interesus atitinkančiomis temomis. Inicijuodami COST veiklą tyrėjai pasiūlo temą, kuri atveria galimybes pritraukti kolegas Europoje ir už jos ribų ir ateityje rastis bendriems moksliniams tyrimams. Lietuvos mokslo taryba administruoja Lietuvos dalyvavimą COST.

Projekte „Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity – COREnet“ (liet. Apjungiant migracijos bei religijų įvairovės teorines ir praktines problemas) dalyvauja tyrėjai iš 19 valstybių, tarp kurių – Europos Sąjungos šalys, Jungtinių Amerikos Valstijos, Pietų Afrikos Respublika, taip pat Norvegija, Serbija, Šiaurės Makedonija. Tinklo veikla skirta telkti tyrėjus gauti naujų mokslo žinių, keistis jomis ir akademine patirtimi, stiprinti gebėjimus, įtraukiant naują mokslininkų kartą, bei taip siekiant analizuoti išaugusią migraciją į Europą ir jos vaidmenį religinei įvairovei, tai, kas slypi už šių iššūkių ir galimų sprendimų paieškas.

„COREnet“ tyrėjų tinklui vadovaus Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos bei Socialinių mokslų fakultetų profesorė Milda Ališauskienė: „Tinklo veikla siekiame padėti mažinti skirtis tarp Europoje šalių ir jų viduje, siūlydami novatoriškus metodus, kurie papildytų turimas mokslines žinias apie migraciją ir religinę įvairovę, religijų tyrimus ir teologines įžvalgas apie migrantų ir pabėgėlių naratyvus“.

Tyrėjai rengs bendras publikacijas, temines vasaros stovyklas doktorantams. Numatytos specialios veiklos su socialiniais partneriais, tarp jų ir žiniasklaida, kurios, tikimasi, padės mažinti su migracija ir religijų įvairove susijusius stereotipus.

Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai dalyvauti COST gali trimis būdais: dalyvauti, prisijungdami prie patvirtintų COST veiklų, inicijuoti naują COST veiklą arba tapti COST ekspertais.

Š. m. birželio pabaigoje bus paskelbti naujų COST veiklų susitarimo memorandumai (MoU), juose skelbiama informacija yra būtina, pildant paraišką pagal Lietuvos mokslo tarybos nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST veikloje. Paraiškos naujoms COST veikloms inicijuoti pagal tarptautinį COST kvietimą priimamos iki spalio 29 d.

COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) yra ilgiausiai gyvuojanti tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu mokslo ir technologijų srityje grįsta Europos šalių iniciatyva, kuria nuo 1971 m. skatinamos tyrėjų tinklai. COST dalyvauja 39 valstybės. COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas. Šiuo metu vykdoma apie 250 COST veiklų.

Dalintis per...