Lietuvos mokslo tarybos pirmininku paskirtas dr. Gintaras Valinčius


Gintaras Valinčius / Nuotr. Kęstutis Vanagas

Šiandien, kovo 16-ąją, Lietuvos Respublikos Seimas paskyrė dr. Gintarą Valinčių į Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininko pareigas.

Pasak dr. G. Valinčiaus, LMT turi sutelkti geriausius šalies protus ir veikti kaip svarbi valstybės institucija, skirta žinojimo ir mokslo, žinių horizonto plėtimui. LMT turės reikšmingai prisidėti prie dinamiško mūsų šalies vystymosi, ypač švietimo, piliečių ir sveikatos inovacijų srityse, taip pat tvarios, aukštos pridėtinės vertės ekonomikos, veikiančios darnoje su aplinka, kūrimo. Ekonomikos, kuri kurtų mūsų šalies materialinę ir socialinę gerovę ir leistų puoselėti šalies kultūrą.

Naujasis pirmininkas sieks, kad LMT, kaip mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija, veiktų ir būtų tarptautinėje mokslo erdvėje atpažįstama kaip reikšminga aukščiausios kokybės tarptautinius kokybės standartus atitinkanti Lietuvos organizacija, plėsdama tarptautinių ryšių tinklą bei skatindama mūsų mokslininkus siekti finansavimo iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių konkursinių programų.

„Mano įsitikinimu, skaidriai, efektyviai ir pasitikėjimo aplinkoje veikianti konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo sistema yra svarbiausias faktorius, kurio pagalba galime ne tik išlaikyti jaunus talentingiausius mokslininkus mūsų šalyje, bet ir tapti patrauklia vieta pasaulio jauniesiems talentams iš kitų šalių, ypač ankstyvojoje karjeros stadijoje pradėti savo akademinį kelią būtent čia, Lietuvoje“, – pabrėžia naujasis LMT pirmininkas.

Dr. G. Valinčius, pristatydamas savo, kaip naujojo LMT vadovo, viziją akcentavo, kad LMT ir toliau vykdys pagrindinius savo misijos punktus – užtikrins kokybišką ekspertinę veiklą visais mokslo ir technologijų plėtros klausimais, formuos palankią mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros bei inovacinės veiklos aplinką ir užtikrins, kad mokesčių mokėtojų pinigais būtų finansuojami tik aukščiausios kokybės moksliniai tyrimai, o visuomenė nuolat ir efektyviai būtų informuojama apie jų rezultatus.

LMT pirmininkas yra skiriamas Seimo 5 metų kadencijai.

LMT yra ypač svarbi mokslo politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją — administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtrai programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, atstovauja Lietuvos mokslo interesams Europos Sąjungos institucijų specializuotose darbo grupėse ir daugelio tarptautinių organizacijų veikloje.

 

Dalintis per...