Lietuvos mokslo taryba reiškia solidarumą Ukrainos mokslo bendruomenei ir tautai

Lietuvos mokslo taryba smerkia karo veiksmus prieš Ukrainos valstybę ir piliečius. Išpuolis prieš Ukrainą yra nepateisinamas ir turi sulaukti pasekmių už pasikėsinimą į jos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą.

Išreikšdama solidarumą Ukrainos mokslo bendruomenei, Taryba peržiūri galimus veiksmus tiek dėl paramos Ukrainos tyrėjams, tiek dėl galimybių suteikti jiems prieglobstį Lietuvoje tęsti mokslinius tyrimus, tiek dėl tarptautinių sutarčių, skirtų skatinti tyrėjų bendradarbiavimą ir bendrus mokslinius tyrimus, kuriose dalyvauja Rusija ir Baltarusija, įgyvendinimo.

Galvodami apie mokslo bendruomenę agresiją patiriančioje šalyje, pirmiausia galvojame apie bendrų Lietuvos–Ukrainos projektų partnerius. Taryba kviečia šiuos projektus vykdančius  Lietuvos mokslininkus palaikyti ryšius su kolegomis Ukrainoje – tai mūsų galimybė ne tik išreikšti palaikymą, bet ir gauti tiesioginių žinių apie realias aplinkybes ir poreikius.

Taryba kreipėsi į Europos Sąjungos Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ koordinatorius su pasiūlymu stabdyti Baltarusijos dalyvavimą artimiausiame kvietime teikti paraiškas. Taryba taip pat išreiškė nuostatą, kad nerems tų iniciatyvos projektų, kurių konsorciume dalyvaus partneriai iš Baltarusijos. Taip pat Taryba pateikė siūlymą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nutraukti dvišalę Lietuvos–Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą.

Dalinamės iniciatyvomis su mokslo tarybomis užsienyje, visų pirma Latvijos ir Estijos mokslo tarybomis. Veikimas išvien ir solidarumas yra mūsų stiprybė, ypač tokiomis valandomis.

Dalintis per...