Lietuvos mokslo taryba paprastina projektų sutarčių administravimą dėl COVID-19 pandemijos

 

Lietuvos mokslo taryba laikinai keičia biudžeto lėšomis finansuojamų projektų sutarčių administravimą – dėl COVID-19 pandemijos paprastinama tarpinių ir baigiamųjų ataskaitų teikimo termino atidėjimo ir lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo tvarka.

Projektų vykdytojai tarpinės ir (ar) baigiamosios mokslinės (sklaidos) ataskaitos pateikimo terminą galės atidėti iki 6 mėnesių nuo sutartyje numatytos ataskaitos pateikimo dienos. Terminą dėl COVID-19 pandemijos galima pratęsti informavus Tarybą raštu, papildomo pagrindimo nereikės. Ši tvarka taikoma teikiantiems mokslines (sklaidos) ataskaitas iki 2021 m. sausio mėnesio.

Lėšų panaudojimo ataskaitos sutartyse nustatytais terminais teikiamos elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu. Jei tokios galimybės nėra, galima teikti ataskaitas su skenuotu parašu, kurias, pasirašytas originaliu parašu, Tarybai reikės pateikti pasibaigus karantinui.

Atsižvelgdama į tyrėjams, mokslo ir studijų institucijoms kylančias problemas dėl COVID-19 pandemijos, Taryba skelbia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Paskelbti labiausiai projektų vykdytojams rūpimi atsakymai, susiję su valstybės biudžeto finansavimo priemonių projektais. Netrukus bus paskelbti išaiškinimai dėl Europos Sąjungos inovacijų fondų projektų vykdymo.

Atsakymai pateikti į bendro pobūdžio, daugumai tyrėjų šiuo metu aktualius klausimus. Individualiais konkretaus projekto klausimais kviečiame kreiptis į administruojantį specialistą.

Atsakymų sąrašai ir susijusi informacija skelbiama specialioje Tarybos interneto svetainės tinklalapyje  Informacija projektų vykdytojams (COVID-19 sąlygomis). Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, pristatant išaiškinimus ir informaciją apie keičiamas tvarkas, kurios padėtų tyrėjams vykdyti projektus COVID-19 pandemijos sąlygomis.

 

Šaltinis: LMT

Dalintis per...