Lietuvos mokslo taryba finansuos EMBO ekspertų atrinktų molekulinės biologijos laboratorijų kūrimą Lietuvoje

 

Lietuvos mokslo taryba kviečia iš Lietuvos išvykusius gamtos mokslų jaunuosius mokslininkus Lietuvoje kurti molekulinės biologijos laboratorijas. Tarptautiniame Europos molekulinės biologijos organizacijos (EMBO) dotacijų konkurse laimėjusių mokslininkų 3–5 metų projektams Taryba kasmet skirs po 50 tūkst. eurų.

Pasak Tarybos pirmininko prof. Romo Barono, pasaulis žino ne vieną Lietuvos mokslininką, kurio nuopelnai gamtos mokslų srityje itin svarūs. Dotacija, kuri skatintų grįžti į Lietuvą ir čia kurti laboratoriją, būtų galimybė atsirasti naujiems Lietuvos mokslo talentams. „Tai yra investicija ne tik į naujus vardus, bet ir į tarptautinės akademinės bendruomenės taip vertinamą bendradarbiavimo kultūrą, kuria pasižymi EMBO, bei jos perėmimą“.

Dotacija suteikia galimybę jauniesiems mokslininkams įgyvendinti savo mokslines idėjas bei stiprinti laboratorijos lyderiui svarbias kompetencijas – gebėjimus suburti tyrėjų grupę, jai vadovauti, dalintis patirtimi. Į dotaciją gali pretenduoti jaunieji mokslininkai, apsigynę disertaciją ne anksčiau nei prieš devynerius metus ir mažiausiai dvejus metus vykdantys mokslinę veiklą ne Lietuvoje.

EMBO laboratorijų kūrimo programa yra pirmas žingsnis talentingiems jauniesiems mokslininkams kurti laboratorijas ir siekti savo mokslinių rezultatų. Gavę dotaciją mokslininkai tampa EMBO jaunųjų tyrėjų tinklo nariais, jiems atsiveria EMBO finansinės ir informacinės paramos galimybės įsigyti įrangos, plėtoti ryšius, publikuotis, dalyvauti mokslo renginiuose. Taip pat suteikiama prieiga prie įrangos ir technologijų pažangiausioje pasaulio molekulinės biologijos laboratorijoje (EMBL). Šia galimybe nuo 2006 m. pasinaudojo 112 Europos jaunųjų mokslininkų.

Taryba EMBO laboratorijų kūrimo dotacijų programoje dalyvauja pagal narystės Europos molekulinės biologijos konferencijoje (EMBC) sutartį. Sėkmės atveju galėtų būti finansuoti du šių metų tarptautiniame dotacijų konkurse atrinkti Lietuvos projektai.

EMBO yra per 1800 mokslininkų vienijanti organizacija, kuri skatina aukšto lygio molekulinės biologijos mokslinius tyrimus ir mokslininkams teikia finansinę bei informacinę paramą.

Tarptautinis dotacijų išvykusiems molekulinės biologijos mokslininkams konkursas – galimybė grįžti steigti laboratoriją Lietuvoje (kvietimas teikti paraiškas).

Dalintis per...