Lietuvos mokslo taryba 2021 metus baigė 30-mečiui skirtu renginiu

2021 metai Lietuvos mokslo tarybai – jubiliejiniai. Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Respublikos Seimas (tuometinė Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas) įsteigė ekspertinę instituciją patarti Seimui ir Vyriausybei mokslo politikos klausimais.

Trisdešimties metų sukaktis žymi ne tik Tarybos veiklos, bet ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenės augimo tarpsnį. Taryba, remdama mokslinius tyrimus ir kurdama kuo palankesnes sąlygas juos atlikti, ugdo ir puoselėja aktyvią mokslo bendruomenę, kurios pasiekimai turtina ne tik Lietuvos, bet ir Europos bei pasaulio visuomenę, svariai prisideda prie reikšmingiausiu sprendimų ir Lietuvos ateities.

Jubiliejinius metus baigėme renginiu, kuriame sveikino LR Prezidento vyriausioji patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Jolanta Karpavičienė, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė dr. Jurgita Šiugždinienė. Per nuotolį sveikino „Mokslo Europos“ (angl. Science Europe), Estijos mokslo tarybos, Latvijos mokslo tarybos ir Lenkijos nacionalinio mokslo centro vadovai. Renginyje filosofas, sociologas prof. Zenonas Norkus pristatė pranešimą „Kodėl mokslo pažanga brangs?“, taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantų ir absolventų trio „Opus 88“.

Dėkojame visų Lietuvos mokslo tarybos kadencijų nariams, visų pirma pirmininkams prof. Eugenijui Butkui, prof. Dainiui H. Paužai ir prof. Valdemarui Razumui, taip pat darbuotojams kūrusiems ir kuriantiems Lietuvos mokslo tarybos istoriją, ir visiems, prisidėjusiems puoselėjant Tarybos veiklą ir Lietuvos mokslo pasiekimus.

Dėkojame visiems svečiams, dalyvavusiems renginyje – universitetų rektoriams, mokslinių tyrimų institutų vadovams, „Europos horizonto“ grupių ekspertams, partneriams iš kitų ministerijų, CPVA, MITA, Prancūzų instituto, SKVC, STRATA, UNESCO ir daugelio kitų institucijų – visiems Tarybos bičiuliams ir draugams.

Dalintis per...