Lietuvos ir keturių Šiaurės šalių mokslininkai kviečiami jungtis bendriems tyrimams apie ateities profesinį gyvenimą

Lietuvos mokslo taryba ir „Nordforsk“ kviečia Lietuvos tyrėjus teikti paraiškas ir su kolegomis iš keturių Šiaurės šalių dalyvauti tarptautiniuose ateities profesinio gyvenimo (angl. Future Working Life) moksliniuose tyrimuose apie tvarų darbą, darbo aplinką ir savijautą bei perėjimą prie žaliojo darbinio gyvenimo.

Numatyta, kad tyrimus vykdys mokslininkų grupės iš mažiausiai trijų norą šiuos tyrimus finansuoti išreiškusių šalių: Alandų, Islandijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos. Būtent šių šalių mokslininkai turėtų sudaryti konsorciumą teikdami paraišką.

Taryba finansuos Lietuvos tyrėjų dalyvavimą dviejuose šios tematikos projektuose, skirdama iš viso iki 300 tūkst. eurų: koordinatoriui numatyta iki 150 tūkst. eurų, partneriui – 100 tūkst. eurų.

Visas šiuo kvietimu numatytas „Nordforsk“ ateities profesinio gyvenimo tyrimų biudžetas – apie 4,7 mln. eurų. Projektų trukmė – 36–48 mėnesiai.

„Nordforsk“ yra Šiaurės Ministrų tarybos mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija, skatinanti bendrus Šiaurės šalių mokslinius tyrimus ir mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklas. Už Šiaurės šalių ribų „Nordforsk“ veiklą plečia, bendradarbiaudama su Baltijos šalių mokslinius tyrimus finansuojančiomis institucijomis.

Lietuvos mokslo taryba ir „Nordforsk“ bendradarbiavo ir anksčiau. Taryba finansavo Lietuvos tyrėjų dalyvavimą „gyvųjų“ (inovacijų) laboratorijų tyrimų projektuose bei inovacijų projektuose sveikatos ir gerovės srityje. Neseniai paskelbtas kvietimas bendradarbiauti su Lietuvos tyrėjais žemės ūkio moksliniuose tyrimuose.

Konkurso sąlygos Lietuvos tyrėjams, kurių dalyvavimą finansuotų Lietuvos mokslo taryba

Kita informacija, susijusi su tematika

Dalintis per...