Lietuvos ir dar penkių Šiaurės ir Baltijos regiono šalių mokslininkai kviečiami jungtis bendriems žemės ūkio mokslų srities tyrimams

Lietuvos mokslo taryba ir „Nordforsk“ kviečia Lietuvos tyrėjus teikti paraiškas ir su kolegomis iš penkių Šiaurės ir Baltijos regiono šalių dalyvauti tarptautiniuose tvaraus žemės ūkio ir klimato kaitos (angl. Sustainable Agriculture and Climate Change) moksliniuose tyrimuose.

Numatyta, kad tyrimus vykdys mokslininkų grupės iš mažiausiai trijų norą šiuos tyrimus finansuoti išreiškusių šalių: Estijos, Islandijos, Lietuvos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos. Būtent šių šalių mokslininkai turėtų sudaryti konsorciumą teikdami paraišką.

Taryba finansuos Lietuvos tyrėjų dalyvavimą viename šios tematikos projekte, skirdama iš viso iki 300 tūkst. eurų: koordinatoriui numatyta iki 150 tūkst. eurų, partneriui – 100 tūkst. eurų. Dalyvavimą dar viename projekte finansuos LR žemės ūkio ministerija (informaciją teikia ministerija).

Visas šiuo kvietimu numatytas „Nordforsk“ žemės ūkio ir klimato kaitos tyrimų biudžetas – apie 6,5 mln. eurų. Projektų trukmė – 24–48 mėnesiai.

„Nordforsk“ yra Šiaurės Ministrų tarybos mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija, skatinanti bendrus Šiaurės šalių mokslinius tyrimus ir mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklas. Už Šiaurės šalių ribų „Nordforsk“ veiklą plečia, bendradarbiaudama su Baltijos šalių mokslinius tyrimus finansuojančiomis institucijomis.

Lietuvos mokslo taryba ir „Nordforsk“ bendradarbiavo ir anksčiau. Taryba finansavo Lietuvos tyrėjų dalyvavimą „gyvųjų“ (inovacijų) laboratorijų tyrimų projektuose bei inovacijų projektuose sveikatos ir gerovės srityje.

Lietuvos tyrėjai antrą šių metų ketvirtį bus pakviesti teikti paraiškas ir dalyvauti tarptautiniame „Nordforsk“ ateities profesinio gyvenimo (angl. Future Working Life) tematikos konkurse.

Dalintis per...